020-364040 [email protected]

Gotlands Energi AB väljer att lägga all klottersanering på sina anläggningar på Gotland hos vårt lokala Klotterkonsulten AKS kontor i Visby.

Geab har en hög ambitionsnivå när det gäller att hålla sina anläggningar fria från klotter och nedskräpning.

Som ett led i denna ambition uppdrar Geab nu all klottersanering till vårt kontor på Gotland och från och med nu kommer vi att sköta såväl borttagning av klotter som applicering av förebyggande klotterskydd på deras anläggningar.

På Gotland har det varit en ökning av klottret under hösten och vintern och vi vet att snabb sanering minskar frekvensen av klotter. Därför är det extra roligt att Geab valt att arbeta tillsammans med oss eftersom båda parter delar önskan om att Gotland ska vara klotterfritt.

Idag finns det många nya bra produkter som hjälper till att skydda ytor och gör saneringen enklare och miljövänlig då användandet av kemikalier minskar kraftigt. Dessa verktyg som vi utvecklat kommer nu att komma beställaren tillgodo.

Vi tackar Gotlands Energi för visat förtroende och ser fram emot att arbeta tillsammans för att hålla ön fri från klotter och förfulning.

Frågor angående denna entreprenad besvaras av Jonas Jakobsson 0769-454191