020-364040 [email protected]

Vad är klotter?

Klotter – skadegörelse och ett visuellt buller

Klotter kan vara påträngande och skapar otrygghet för de som vistas i området. Klotter som inte tas bort sänder negativa signaler vare sig du ska hyra lokal, besöka ett område eller köpa en bostad. Genom att låta ”taggen” sitta kvar, sänder du en signal till andra att det är okej att fortsätta klottra på samma plats. Men vad är egentligen klotter och vad säger polisen om klotter som skadegörelse?

Klotter skadegörelse på vägg.

Vad säger polisen om skadegörelse i form av klotter

Detta kan läsas på polisens hemsida om klotter

Skadegörelse – klotter

Anmäl alltid klotter till Polisen på telefon 114 14. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot klotter.

För dig som är drabbad av klotter

Om du har blivit utsatt för klotter ska du alltid anmäla brottet till Polisen på telefon 114 14. För att Polisen lättare ska kunna utreda ett klotterärende är det bra om du har möjlighet att fotografera klottret. Polisen tar inte emot bilderna elektroniskt, skicka därför bilderna via post till Polisen med märkt med diarienumret på anmälan.

Klotterkonsulten AKS fotograferar alltid det klotter som saneras och vi hjälper er gärna med att upprätta polisanmälningar

Ta bort klotter snabbt

Det är viktigt att ta bort klotter så snabbt som möjligt eftersom det är ett led i att förebygga ytterligare brott. Ett redan klottrat område riskerar också att drabbas av mer klotter. Det finns fasadfärg som gör saneringsarbetet enklare. Ett tips är att plantera buskar, sätta upp spalje eller liknande på fasaden för att minska risken att drabbas på nytt.

För dig som är förälder

Som förälder är det viktigt att vara nyfiken och uppmärksam på tecken som kan tyda på att ditt barn klottrar. Kontrollera vilka internetsidor ditt barn tittar på. Uppmärksamma också om det finns av tags eller graffitimålningar, bilder i digitalkamera/mobiltelefon.

Tag kontakta med Polisen och/eller socialtjänsten om du misstänker att ditt barn klottrar. Det finns risk att klottrandet leder till annan brottslighet till exempel stölder av sprayfärg eller annat för att finansiera inköp av färg.

Tipsa polisen

Kontakta Polisen om du vet någonting om vem som klottrat på ett visst område eller har information kring vilka som klottrar. Du kan vara anonym om du vill. Polisen är beroende av allmänhetens tips för att kunna bedriva ett framgångsrikt arbete mot klotter.

Samverkan

Ett flertal polisområden arbetar med att förebygga och beivra skadegörelse genom klotter. Polisen kan inte ensam lösa problemet med klotter och skadegörelse, därför samverkar vi med bland andra fastighetsägare, kommun och andra aktuella samhällsaktörer.

Vad säger lagen?

I brottsbalken (SFS 1962:700), 12 kap Om skadegörelsebrott står det:

1 § Den som förstör eller skadar egendom, fast eller lös, till men för annans rätt därtill, dömes för skadegörelse till böter eller fängelse i högst 1 år.

Länk till hemsidan hos Polisen

 

Klotter – ett visuellt buller som skapar otrygghet och förstör våra husfasader

Klotter är påträngande och skapar otrygghet och vantrivsel för boende, yrkesverksamma och besökare i området. Klotter som inte åtgärdas blir ett hot på flera sätt för bostadsområdet, för affärsfastigheten, för skolan eller för vilken anläggning som helst. Klotter som inte åtgärdas sänder negativa signaler vare sig du ska besöka ett område, hyra lokal eller om du ska köpa en bostad i ett område. Klotter som sitter kvar vecka efter vecka signalerar ”Här bryr sig ingen”, vilket riskerar att attraktionsvärdet för området sjunker. Områdets status och goda renommé försämras och blir både mödosamt och kostsamt att återställa. Klotter som får sitta kvar inbjuder till mera klotter och annan typ av skadegörelse. Så fort någon satt den första “taggen” på din fasad, sänder den en signal till andra klottrare att följa efter. En ren fastighet däremot, fri från klotter och kladd, får vara ifred länge.

Klotter skadar stadens fasader

Klotter ser inte bara illa ut, klottret skadar även våra husfasader. Den färg som används av klottrare är givetvis inte anpassad för det underlag den appliceras på. Effekten är att livslängden i husets fasad och byggmaterial förkortas. Eftersom ytan på fasaden blir för tät hindras de viktiga fukttransporterna i underlaget. Istället samlas fukten bakom klotterfärgen. När fukten fryser expanderar det vilket kan leda till att byggmaterialet spjälkas sönder. Ju oftare vattnet fryser desto större och värre blir skadorna. För material som trä kan hög fuktkvot innebära problem med rötskador.

Att bara måla över klottret löser inte problemet

Många passar på att måla om fasaden när de råkat ut för klotter. Innan ommålningen sker är det viktigt att ta bort klottret, dels för att klotterfärgen kryper fram och dels för att den påverkar byggmaterialets förmåga att transportera fukt. Vi vill dock påminna om att ni måste sanera klottret innan ni målar om. Klotterfärger som inte saneras innan ommålning kommer att göra dig olycklig i framtiden. Förr eller senare kryper klotterfärgen fram genom färglagren.

Brå har tagit fram en intressant rapport om klotterproblemet i Sverige

Rapporten är förvisso några år gammal men den är i mångt och mycket fortfarande aktuell och väl genomarbetad. Den här klotterrapporten finns på internet för alla att läsa.

Klotterrapport Brå 2003.pdf Brottsförebyggande rådets rapport om klotterproblemet i Sverige.