020-364040 [email protected]

” Jag kom, jag såg, jag sanerade”

Fernando som är en av våra duktiga tekniker i Göteborg fixade en klottersanering på en teknikbod för en av Sveriges stora telekomoperatörer idag.

Det visar sig att han inte bara är en hejjare på klottersanering, han framställer poesi på lediga stunder också.

Orden klingar bekant på något sätt, men jag kan inte helt placera varifrån………….kan det vara så att du är inspirerad av Julius Caesar´s Veni vidi vici?

Nåväl, nu är teknikboden ren och världen begåvad med ytterligare ett stycket konst signerat Fernando