020-364040 [email protected]

Pågrund av ett misstag råkade en ambitiös nyanställd fastighetskötare förstöra en klassisk lagligt utförd muralmålning i Rågsved.

Fastighetsbolaget hade haft stora problem med klotter och bad sin personal att åtgärda problemet. Fastighetsskötaren gjorde ingen skillnad på den lagliga graffitimålningen och klottret i övrigt på fastigheten och målade över klottret.

Muralmålningen i Rågsveds centrum är ett av stadsdelens tydligaste kännetecken. Övermålningen har gjort gjort såväl politiker som boende i området upprörda och ledsna.

Målningen är inte K-märkt eller skyddad på annat sätt så inget brott har begåtts utan det är ett olyckligt misstag av en ambitiös medarbetare.

Målningen verkar vara en av världens äldsta målningar, den är ca 30 år gammal.

Verket Highway målades av crewet Still Heavens Only Force (SHOF) 1989 och pryder väggen vid Rågsveds fritidsgård. Målningen skapades med tillstånd från, och färgen betald av, det kommunala fastighetsbolaget Familjebostäder.

Fotot är taget av Sveriges Radio.