020-364040 [email protected]

Nu är det klart att Klotterkonsulten AKS i Värmland kommer leverera betongimpregning samt ombesörja klotterskyddet av den nya järnvägsbron över pråmkanalen i Karlstad.

I ett led att bygga dubbelspår för bättre trafikkapacitet så har Trafikverket beslutat att bygga dubbelspår på aktuell sträcka, för att detta skall vara möjligt krävdes en ny bro inne i Karlstad. Det är alltså den bron som Peab uppdrar till våra trupper på Klotterkonsulten AKS i Värmland att hydrofobera för att sedan applicera klotterskydd.

Entreprenaden omfattar även teknikbyggnader i anslutning till den nya bron.

Vi tackar för visat förtroende och ser fram emot att utveckla samarbetet med Peab ytterligare.

Hydrofobering innebär att vi med hjälp av speciella väl utprovade impregneringsprodukter skyddar betongkonstruktioner mot inträngning av vatten. Genom att skydda betongen så förlängs livslängden avsevärt. Konstruktionerna kompletteras sedan med en klotterskyddsbeläggning som gör att klottersanering i framtiden blir mer skonsam, går snabbare och blir mer miljövänlig.

Klotterkonsulten AKS i Värmland är ett av få företag i Värmland som kan erbjuda dessa tjänster i enlighet med gällande byggregler.

För mer information så tveka inte att ringa vår representant i Värmland, du når Bert Nyström på telefon 0705151672 eller via [email protected]