020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS har alltid styrkor som ligger i beredskap för klottersaneringsåtgärder. Under den gångna helgen så har vi sanerat en hel del objekt.

Hejsan, Kristian Skibdal här som skriver den här uppdateringen en söndagseftermiddag. Jag är en av dem som leder den dagliga verksamheten i Klotterkonsulten AKS kedjan.

Vet du vad som kan göra mig riktigt arg?

Nä, hur skulle du kunna läsa mina inemellan virriga tankar, (inte ens min fru kan det.) Det jag är ute efter idag är hur några individer i samhället tar sig friheten att skrämma, mobba, genera, skapa otrygghet och skapa ekonomisk skada för andra.

Vi inom Klotterkonsulten hjälper ofta medmänniskor som råkat ut för olika typer av skadegörelse – de saker man får se gör ofta att man blir ledsen. Många gånger så räcker det med att våra klottersaneringstrupper håller rent och klottersanerar under ordinarie arbetstid.

Samtidigt är det ofta så att klotter kommer riktigt oläglig, eller att det måste bort brådskande.

Klotterkonsulten AKS har jourverksamhet och kan i stora delar av landet vara på plats inom kort tid.

Aktiviteten hos klottrarna har ökat och jourtrupperna har haft en hel del att stå i.

Det har varit skolor, köpcentrum, privatperson, bostadsrättsförening och så en kyrka. Vissa saker är lite mer upprörande än andra, utan att för den skull förringa att alla som drabbas av klotter blir ledsna och ofta oroliga och arga. Att klottra på kyrkor brukar inte ske så ofta, framför allt inte hakkors.

”Kanske Sveriges enda rikstäckande klottersaneringsföretag.”

Genom snabb åtgärd slapp ialla fall deltagarna på söndagens gudstjänst mötas av den tråkiga symbolen.

Vanligt klotter brukar vi kalla för ett ”visuellt buller”, alltså ett bakgrundsstörande inslag i närmiljön som skapar otrygghet och att man upplever området förslummat.

När den här typen av klotter, som man får anta är direkt menat som ett angrepp mot de människor som besöker kyrkan och deras värderingar samt tro så måste det anses som mycket värre. Naturligtvis ska det snabbt tas bort

Nu hoppas vi att den som utförde detta angrepp på kyrkan kommer på bättre tankar, att hen läser på i historieboken och lär sig förstå vilka fruktansvärda saker som gjordes mot människor under andra världskriget.

Om du behöver klottersanering så når du oss dygnet runt på 020-364040.

Vid tangenterna // Kristian