020-364040 [email protected]

Strängnäs kommu använder oss på Klotterkonsulten AKS för att hålla rent från klotter. Den här beställningen är ganska typisk för de grupper inom vårt företag som arbetar mot infrastruktur och större kunder.

Klottrare har varit i farten och vandaliserat järnvägsviadukten – kommunen vill naturligtvis att det ska upplevas som tryggt och trevligt att färdas längs vägar och gångstigar. Klottersanering blir därför nödvändig.

Klotter förfular inte bara en konstruktion, det skadar också. Färg som täpper igen byggmaterial så att vatten inte kan avdunstna skapar problem och ökade underhållsbehov.

Klottersanering – kunskap skyddar kommunens investeringar.

Kunniga klottersanerare hjälper kommunerna att få sina infrastrukturanläggningar att hålla så länge som möjligt. Klottersanering ska utföras så skonsamt, samtidigt som det görs miljövänligt och till ett mycket förmånligt pris.

Är du i behov av mera information om klottersanering eller klotterskydd och befinner dig i Södermanlandsområdet? Då ringer du lämpligast till Anders Larsson på telefon 0727-075600 eller mailar på [email protected]

Du är naturligtvis också alltid välkommen att ringa vår trevliga kundtänst på telefon 020-364040, dygnet runt och året runt redo att hjälpa dig med goda råd och tips.