020-364040 [email protected]

Gärningsmän har vandaliserat skolan och förutom klotter av rasistisk art så har även glas krossats och annan vandalisering förekommit.

Tack vare snabb klottersanering så var det få av skolans elever som behövde se klottret. Klottret verkade vara välplanerat och var riktat mot skolan samt en grupp av eleverna.

Klotter skapar otrygghet

Det var säkert också det som klottrarna var ute efter när de utförde sin brottsliga gärning.

Föredömligt nog så såg skolan till att ombesörja klottersanering omedelbart, på så sätt får gärningsmännen inte fram sitt budskap. Vi kan också anta att syftet för klottrarna omintetgjordes genom snabbt agerande från skolan.

Skolledningen önskar öka risken för upptäckt genom att öka belysningen och kamerabevakning. Åtgärder som enligt vår erfarenhet är mycket effektiva och preventiva vid denna typ av brott.

Klotterkonsulten AKS – är ett av få klottersaneringsföretag i Blekinge.

Klotterkonsulten AKS som har en rikstäckande klottersaneringsverksamhet finns etabelerade i Blekinge. Mobila klottersaneringsenheter servar dagligen området och i tjänsteprotföljen finns förutom just klottersanering även klotterskydd och klotterförsäkringstjänster.

Rådgivning om hur du som fastighetsägare eller problemägare kan minska problemet med klotter är alltid gratis, slå oss en signal så berättar vi mera.