020-364040 [email protected]

Fler vakter, kameror vid stationsentréer och busstorg och högre straff för skadegörelse. Trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) vill ha nolltolerans mot klotter.

Vi på Klotterkonsulten AKS är eniga med Kristoffer Tamson som vill ha skärpning av klotterpolitiken i Stockholm.

Enligt vår mening så ska det vara dyrt att klottra på andras egendom och att kommunen och andra skattefinansierade aktörer ska arbeta hårt för att minska problemet med klotter. Det ska också vara en stor risk att åka fast för dem som förstör andras egendom.

Klotter är en styggelse som skapar otrygghet och stor irritation för de som drabbas.

Nolltollerans mot klotter – en riktig väg att gå för att minska problemen.

I tidningen ”Mitt I” den 16 januari kan man läsa om hur trafikregionrådet Kristoffer Tamson vill förändra arbetet i Stockholm mot klotter.

Foto: Mitt I 20190116

Länk till artikeln: Nolltollerans mot klotter i Stockholm

120 miljoner kronor slutade notan på för att sanera klotter bara i spårtrafiken förra året.

– Vi hade hellre använt pengarna till att utveckla trafiken, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

För honom är kampen mot klottret något mer än att hålla rent och snyggt i kollektivtrafiken.

– Om samhället inte klarar av att vara tydligt även mot de små brotten, och de inte får konsekvenser, så ger det signaler som så småningom leder till grövre brottslighet.

Han hänvisar också till ”broken window”-teorin: trasiga fönster som inte lagas ger signaler om att ingen bryr sig, och att det är okej att fortsätta förstöra.

Dubbelt så många väktare

Nu intensifieras klotterbekämpningen. 500 miljoner kronor satsas de närmaste åren på att i det närmaste dubblera antalet väktare i kollektivtrafiken, fler övervakningskameror ska sättas upp och en operativ säkerhetsstrateg ska anställas.

– Vi vill också att väktarna får utökade befogenheter, och till exempel kan bötfälla dem som skräpar ner och förstör. Vi vill ha nolltolerans, som i Singapore, säger Tamsons.

Dessutom kommer ett utbildningsprogram att sättas ihop där SL-personal, men även polis och till exempel biljettkontrollanter går ut i skolorna och informerar.

Ny trygghetsapp

Under året ska också en trygghetsapp lanseras, där man med en knapptryckning kommer i kontakt med SL:s trygghetscentral.

– Om ett gäng dyker upp kanske man inte vill ta upp telefonen och ringa. Med appen kan du chatta med personalen i stället.

Stoppa klottersprejen

Men Tamsons menar att också regeringen måste ta klotterproblemen på allvar, och till exempel höja straffen och stifta lagar som ger ordningsvakter ökade befogenheter.

– Sedan tycker jag att det är dags att införa regler för var sprejburkarna får säljas, och införa en åldersgräns. Kan man ha regler för nyårsfyrverkerier borde man kunna reglera även detta, säger han.