020-364040 [email protected]

Fastighetsbolaget Victoria Park väljer Klotterkonsulten AKS även i Malmö och tecknar klotterförsäkring för samtliga fastigheter.

För några år sedan kom det en nytänkare i fastighetsvärlden. Bolaget Victoria Park räds inte att köpa fastigheter även om de ligger i områden som av media klassas som socialt utsatta. Deras affärsmodell skapar värden för alla inblandade parter, lägenheterna renoveras på ett uttänkt smart sätt så att hyresgästerna gynnas, områden snyggas upp och underhålls bättre så att omgivningen blir finare för ”tredje man” och samtidigt skapar bolaget en hållbar ekonomisk modell för ett fastighetsbolag.

På flera orter i Sverige så har Klotterkonsulten AKS fått förtroendet att sanera klottret som uppkommer på fastighetsbeståndet.

Malmö var startstället för bolaget och det är också där huvudkontoret är beläget, där har bolaget sin historiska tillhörighet och bas. Nu har man beslutat att lägga samtlig klottersanering hos Klotterkonsulten AKS genom att teckna klotterförsäkring ”Trygg” med vårt Malmökontor.

Vi ser fram emot att tillsammans med bolaget arbeta för en helt klotterfri och trygg miljö för de boende.

Frågor angående klottersanering och klotterförsäkring i Malmöområdet besvaras av vår representant Jan Persson som nås på 0735-164045 eller [email protected]

#klottersanering malmö #klotterförsäkring trygg #bli av med klotter malmö #klottersaneringsexpert