020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS och Svevia i Karlstad samarbetar om broimpregnering och klotterskydd av broar i Värmland.

Sedan en tid tillbaka så arbetar Svevia och Klotterkonsultens team i Karlstad tillsammans om att utföra rengöring och impregnering av betongbroar i Värmland.

När betongkonstruktionerna blivit rena och impregnerade så skyddas de även mot framtida klotter med hjälp av klotterskydd.

Svevia administrerar arbetet och har anordnat nödvändiga trafikavspärrningar med hjälp av TMA fordon som skyddar våra tekniker under tiden de utför sitt uppdrag.

Betongimpregnering gör att konstruktionen håller längre.

Så gott som samtliga betongkonstruktioner som befinner sig i trafikmiljö utsätts för nedsmutsning och klorider. Det här riskerar att bryta ner betongkonstruktionen och därför så utför man det som kallas hydrofobering.

Klotterkonsulten AKS har lång erfarenhet av betongimpregnering och teamet i Karlstad är ett av få företag i den delen av Sverige som behärskar den här typen av uppdrag. För att impregneringen ska bli korrekt så behöver vissa mått och steg vidtas, vi hjälper dig gärna med att lotsa dig rätt i regeldjungeln.

Om du vill veta mera om betongimpregnering eller klotterskydd så tveka inte att ringa vår platschef i Värmland, du når Bert Nyström på telefon 0705151672 eller via mail [email protected]

#Betongimpregnering #Karlstad #Klotterskydd #Hydrofobering #Expert #Klottersanering #Klotterkonsulten