020-364040 [email protected]

Vårt team i Jönköping har hamnat i tidningen igen, denna gång så är det Värnamo Nyheter som uppmärksammar att Klotterkonsulten AKS klottersanerar ett flertal gc-tunnlar i Värnamo.

Häromdagen så fick vår saneringstekniker Per Olof besök av en reporter från lokala tidningen som tittade på hans arbete med att klottersanera gångtunnlar genom skonsam blästring.

Tidningen passade även på att intervjua vår platschef Michael Gentoft som berättade om kommunens kloka val att även klotterskydda de rengjorda ytorna. Klotterskyddet kommer att ge ekonomiska vinster samt miljömässiga fördelar i framtiden för kommunen.

Nedan kan du läsa artikeln från Värnamo Nyheter

 

 I november förra året skrev Värnamo Nyheter om problemet med klotter i centralorten.
Hur ser det då ut i dag? Tidningen besökte ett antal platser runt om i Värnamo under måndagen, för att undersöka saken.

Klotter är ett utpräglat problem i samhället som årligen kostar samhället betydande belopp.

När tidningen skrev om problemet i november förra året kunde man bara konstatera att klottret var tämligen utbrett även i Värnamo, framför allt då i gång- och cykeltunnlar.

Tagit krafttag

Nu har man sedan en tid tillbaka tagit krafttag mot klottret.

Stefan Abrahamsson, gatuingenjör på Tekniska förvaltningen, berättar att man sedan i somras tagit hjälp av klotterkonsulten, ett rikstäckande företag med bland annat lokalkontor i Jönköping.

– De kan ju naturligtvis inte alltid vara här, men vi gör kontinuerliga inventeringar och när vi samlat ihop ett antal objekt som behöver saneras, tar vi sedan extern hjälp, säger han.

Onödigt och tidsödande

Per-Olof Persson är just nu i full gång med att sanera nedklottrade tunnlar i Värnamo. När tidningen träffar honom är det tunneln under Halmstadsvägen vid Willys som han rengör som bäst.

– Det är ett ganska tidsödande jobb, totalt kommer jag att vara här i cirka tre veckor, berättar han och fortsätter:

– Egentligen är det ju väldigt onödigt att ett sådant här jobb ska behöva göras, klottrandet kostar ju samhället väldigt mycket pengar.

Per Olof sanerar klotter genom blästring

Speciellt vax

Mikael Gentoft, kundansvarig på Klotterkunsulten i Jönköping, berättar att klottrandet rent allmänt går upp och ner.

– Ibland kan det vara ganska lugnt och vissa perioder har vi väldigt mycket att göra. Det som vi sanerar i Värnamo just nu är klotter i gång- och cykeltunnlar, en del har säkert suttit där ganska länge, säger han och fortsätter:

Dessutom klotterskyddar vi också med ett speciellt vax vilket gör att det blir betydligt lättare att ta bort nästa gång, om det skulle klottras på nytt. Den risken finns ju tyvärr alltid, säger Mikael Gentoft.

Vill veta mera om hur Klotterkonsulten AKS hjälper kommuner med klottersanering och förebyggande klotterskydd?

Klotterkonsulten Anti Klotter System har lång erfarenhet av att hjälpa till med att skapa hållbara metoder, ekonomiska och miljöriktiga system för att sköta klotttersanering i såväl stora som små uppdrag.

Tveka inte att kontakta oss så berättar vi mera, du når oss lättast på telefon 020-364040.

Om du vill veta mera om vårt projekt där vi hjälper Värnamo kommun så ring direkt till Michael gentoft på telefon 0733-346646