020-364040 [email protected]

Vissa ytor råkar ut för klotter mer än andra, exempelvis gång och cykeltunnlar.

Då är det viktigt att man tänker till redan i konstruktionsstadiet och när man ritar hur tunnelns skall se ut.

Vanligtvis så klotterskyddar man dessa ytor i förebyggande syfte för att underlätta klottersaneringen.

Men det går ju också att använda mera lättsanerade material, exempelvis emalj. Med emalj så kan du dessutom uppnå andra fördelar inom gestaltning och färgsättning. Emalj är mycket motståndskraftigt mot inträngning av klotter, dessutom tål det klotterborttagningsmedel väldigt bra. Det borgar för lättskötta ytor för framtiden.

En möjlig nackdel kan vara att materialet är ganska dyrt initialt i inköp och montage i jämförelse med traditionella klotterförebyggande lösningar.

Om du är intresserad av mera information om vad man kan göra för att förebygga klotter så tveka inte att kontakta oss för mer information, vi älskar att prata om klottersanering! Du når oss lättast på telefon 020-364040