020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS® får får i uppdrag att klottersanera ca 2000kvm klotter i Jönköping.

Vårt kontor i Jönköping har fått ett uppdrag att klottersanera ca 25 GC-tunnlar för en kommun. Klottersaneringen kommer att genomföras med hjälp av en skonsam blästringsmetod som kallas ”Torbo” blästring, eftersom det rör sig om så stora mängder klotter som skall saneras.

Metoden att Torboblästra är en skonsam och billig metod som dessutom är mycket miljövänlig, blästring används vanligtvis endast när det är större mängder klotter som skall tas bort, precis som det är i det här fallet.

Efter klottersaneringen appliceras klotterskydd på samtliga ytor.

När vi rengjort objekten från klotter så kommer vi att klotterskydda samtliga konstruktioner så att framtida klotter blir lättare att sanera. Den här kommunen har valt att vara smarta och förebygga framtida klotterattacker. Tyvärr är det ju inte frågan om det kommer att klottras på de här objekten igen, utan mera när det kommer att ske. Genom att ha bra anpassat klotterskydd applicerat så blir framtida klottersaneringar billigare och snabbare att utföra, dessutom blir det mindre slitage på både underlag och miljö.