020-364040 [email protected]

Ingen ort går säker längre. Klottersanering var en gång i tiden ett storstadsfenomen, idag finns behovet i varje ort i Sverige.

I Eksjö har man fått ett ökat problem med klotter, för bara några få år sedan så var klotter en ickefråga, något som inte krävde några större samhällsdiskussioner. Idag är det en del av samhället.

Klottersanering har blivit en vardag för fastighetsägarna i Eksjö.

Det är inte bara stationshuset som råkar ut för klotter och är i behov av klottersanering. Varje månad så sanerar Klotterkonsulten ASK bort klotter från diverse olika objekt runt om i kommunen.

– Det är en mycket tråkig utveckling i Jököpings läns mindre orter säger rådgivaren Michel Gentoft hos Klotterkonsulten Anti Klotter System.

”Man kan säga att den största tillväxten av klotter verkar vara utanför de större orterna, just nu så växer behoven av klottersanering mera i de mindre orterna som tidigare varit förskonade”

Egentligen så finns det endast riktigt duktiga klottersaneringsfirmor i storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, där har det länge funnits klotterproblem och duktiga klottersaneringsfirmor. Klotterkonsulten AKS har som första företag i Sverige valt att expandera ut över hela sverige och skapat ett rikstäckande nät av klottersaneringsföretag som arbetar professionellt över hela Sverige.

Sedan en tid tillbaka så kan alltså fastighetsägare över hela Sverige dra nytta av storstädernas erfarenhet av klottersanering, så även i eksjö där Jönköpingskontoret kan biså med klottersanering.

Om du vill veta mera om våra tjänster så tveka inte att ringa oss på 020-364040