020-364040 [email protected]

2017, ett år då klottret i Stockholm slog rekord.

Mängden klotter har under de senaste åren ökat kraftigt runt om i stan och orsakerna tros vara många. Klotterkonsulten har länge varit en motståndare till de lagliga klotterplanken då statistik tydligt visar på en ökning av klotter i området i anslutning till planken. Människor som rör sig i och kring staden har dessutom blivit bättre på att upptäcka och anmäla klotter som oftast upplevs otryggt och stökigt.

Har man drabbats av klotter är det viktigt att man agerar snabbt för att minska följdskador. Statistik visar på att ett redan utsatt område riskerar att drabbas av mer klotter. Man vill också agera i tid för att underlätta klottersanering innan färgen har fått ordentligt fäste i underlaget. Många kommuner och större statliga institutioner har som krav att klottersanering ska ske inom 24-timmar.

Är du en av de som har drabbats av klotter? Kontakta oss för råd och tips för att förhindra framtida skadegörelse och en kostnadsfri offert för just ert problem. Med en klotterförsäkring från oss har ni alltid en klotter-fri fasad inom 36 timmar.