020-364040 [email protected]

I dagens upplaga av ”Hela Gotland” så kan vi läsa om anmälningarna av klotter ökar på Gotland.

Som öns största klottersaneringsföretag så kan vi skriva under på tidningens artikel om ökande klotter på Gotland, framför allt upplever vi att det är Visby som drabbas.

Klottersanering är en tråkig utgift för såväl fastighetsägare som samhälle. Även om det är en del av vår verksamhet att sanera klotter så vore det en bra sak om det här fenomenet kunde försvinna. Det händer dessutom att klottrare angriper kulturellt värdefulla ytor som risker att förstöras för all framtid.

Här kommer artikeln från dagens ”Hela Gotland”

Allt fler klottrare anmäls på Gotland

KLOTTER (GT) Antalet anmälda fall av klotter ökade med fem procent på Gotland under 2017 jämfört med året innan.

Under förra året anmäldes 337 fall av klotter, som är ett skadegörelsebrott, till polisen. Året innan var siffran 256. Som mest under de senaste åren fick polisen in 1 014 klotteranmälningar. Det var år 2012.

För genomsnittet av landet gäller dock att färre klottrare anmäls till polisen för andra året i rad. Det framgår av statistik som tidningen Hem&hyra tagit fram ur Brottsförebyggande rådets statistik.

Enligt Brottsförebyggan­de rådets preliminära siffror anmäldes 74 649 klotterbrott i fjol, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med 2016. På två år är minskningen över 20 procent.

Artikelbild

Mest klottras det i Stockholm, men där har det minskat med 26 procent.

Artikeln skrevs av: Åsa Sveds

Om du vill veta mera om klottersanering eller möjligheten till förebyggande klotterskyddsbehandling, tveka inte att kontakta vårt kontor i Visby.

Frågor om klottersanering och klotterskydd besvaras gärna av vår rådgivare Jonas Jakobsson 0769-454191 eller på [email protected]