020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS tar över allt ansvar för klottersanering

Efter oense mellan Stockholms Stad och deras tidigare entreprenör för klottersanering tar Klotterkonsulten AKS över. Det har ökat med klagomål på att klotter i staden inte har tagits bort tillräckligt som Stockholms Stad har önskat.

Nu kommer vi på Klotterkonsulten AKS ansvara för all klottersanering för Trafikkontoret i Stockholms Stad fram till 31 mars 2018 i den del som kallas för ”Innerstaden” Detta avtal innebär att vi utför all klottersanering som anmäls enligt 24 timmars regeln. Vilket innebär att klottersanering skall utföras inom 24 timmar från godkänd anmälan.

Vi är stolta

Tidigare har Klotterkonsulten AKS haft ansvar för den regionen som heter ”Västerort”, men ska även nu göra innerstadsdelarna som är större till omfattningen. Detta kommer att leda till en högre närvaro i Stockholm för Klotterkonsulten. För oss på Klotterkonsulten AKS är det en ära att få det här uppdraget och vi tackar för förtroende att få sköta Stockholms Stads klottersanering.