Nu vill ansvariga politiker i tekniska nämnden försöka förändra detta och satsar fyra miljoner extra på olika insatser. Bland annat bättre belysning, gräsklippning och borttagande av klotter. Främst på fem platser pekas ut där flera Norrköpingsbor anmält att de tycker det känns otryggt.

Området kring Åbackarna är ett av dessa. Där ska man förstärka belysningen. Gamla lasarettsparken, parken i Lagerlunda och Kopparkullen utanför Ringdansen är andra områden. Där handlar det både om att öka belysningen men också om att ta ned buskage och hög växtlighet. Gång- och cykelvägarna i Ektorp och Lagerlunda upplevs också som osäkra och ska förändras.

Tryggare bostadsområden

Dessutom satsar kommunen på att socialförvaltningen, polisen och flera organisationer ska samverka i bostadsområdena för att få det tryggare och lugnare.

– Det är viktigt att man arbetar tillsammans med de insatser som görs så att det inte blir spretigt. Det ska inte vara så att den ena inte vet vad den andra gör, säger kommunalråd Karin Jonsson (C).

I Klockaretorpet pågår flera insatser där både kommunen och frivilliga organisationer samarbetar.

– Det är aktivitetsprojekt, bland annat med musik, som kommit igång och fungerar bra, säger hon.

Mer klotter

Det här året har klottret eskalerat enligt Karin Jonsson. Det kostar flera miljoner. Tekniska nämnden ska satsa 600 000 kronor samtidigt som andra nämnder också betalar för att ta bort det. Det är en stor kostnad även för fastighetsägare.

– Vi har haft tur tidigare och inte haft så mycket klotter. Därför har vi inte ens ett avtal med någon som tar bort klottret men det måste vi ändra på nu, säger hon.

Samtidigt slängs allt mer skräp. Speciellt då det blir varmt vill många passa på att äta ute. Kvar i parkerna finns engångsgrillar, matkartonger och annat.

Redan i dag ger kommunen idrottsföreningar bidrag för att de ska städa parker och andra offentliga områden. Det samarbetet ska utökas.

– Men egentligen borde alla själva ta ansvaret och plocka upp efter sig. Vi borde inte behöva betala idrottsföreningarna för att de ska plocka upp efter andra. De pengarna skulle kunna satsas på andra områden som skolan, säger kommunalråd Reidar Svedahl (L).

Var man känner sig trygg varierar. Att det finns människor i närheten och ljus i fönstren inger ofta en tryggare känsla.