020-364040 [email protected]

Här kommer en lite klotterrapport om klotter i Stockholm igen.
Detta är den första för året och i detta dokument så tittar vi på hur klottret utvecklar sig i Stockholm och hur vi som klottersanerare upplever trender och tendenser.

Slutet av 2015 märktes en markant ökning av klotter i Stockholm, klottret är förvisso mest ökande i vissa av stadens delar. De södra förorterna har varit extra hårt ansatta och stadsdelen Södermalm har också drabbats hårt.

Inledningen av 2016 har varit kall, det innebär att klottret legat på en lägre nivå eftersom klottrarna inte är lika aktiva under kallperioden. Samtidigt så innebär det kalla vädret att klotter inte kan tas bort i samma omfattning som vi kan under varmperioden. Stockholm Stad har också haft sin klottersanering vilande under den kalla perioden, det innebär att klottret sannolikt för gemene man upplevs som påträngande och omfattande.

Den 31 mars så har klottersaneringen kunnat upptas igen och vi har arbetat bort sådan klottersanering som inte kunnat utföras under den kalla perioden.

Nya beslut gällande graffiti och klotter

Stockholm Stad fick en ny majoritet vid förra valet, nu är politikerna mera vänligt inställda till företeelsen graffiti och klotter. Man har till och med fattat beslut om att anordna lagliga graffitiplank runt om i staden. Detta är något som vi kraftigt avråder ifrån då vår fasta övertygelse är att detta kommer att skapa mera problem med klotter. Det kommer framför allt att vara närområdena till klotterplanken som kommer att drabbas hårdare av klotter när detta blir verklighet.

Bara stadsdelen Södermalm verkar få 6st lagliga plank för det som staden kallar för gatukonst, man kan kalla det för vad man vill. Det kommer att bli klotterplank där ungdommar kommer att mötas, lära känna varandra och utveckla sin konstnärliga förmåga. Det kommer enligt min mening medföra att unga som annars inte skulle klottra eller måla graffiti in i denna kultur. Till detta kommer flera plank som planeras runt om i Stockholm.

Till och med fd klottrare som tillfrågats om vad de tycker om denna nya vändning i Stockholm ställer sig lite frågande till hur genomtänkt detta är. De tycker naturligtvis att det är bra med ställen att måla på, men ser också att många nya klottrare kommer att tillkomma.

Snabb hjälp med klotter i Stockholm

Trenderna hos kunderna om att snabbt vilja ta bort klotter håller i sig, de flesta fastighetsägarna vill få bort skadegörelsen så snabbt som överhuvudtaget möjligt. Även staden har höga ambitioner på sina anläggningar om att det skall vara rent och fritt från skadegörelse.

Vi ser också en ökande trend av miljöambition hos beställarsidan vilket är glädjande, idag går det att sanera klotter på ett mycket miljövänligt sätt utan att tumma på resultatet. Det kräver lite mera av saneringsteknikern iform av kunskap, men resultatet kan ofta bli betydligt bättre med miljöanpassade produkter i jämförelse med mindre miljövänliga alternativ.

Som klottersanerare ser vi 2016 som ett år där troligtvis klotter i Stockholm kommer att öka i omfattning, tyvärr. De politiska strömningarna tillsammans med en kultur bland många unga med en attid att man vill synas och bli känd (om än för något som vuxenvärlden inte gillar) gör att jag sammantaget har en svagt pessimistisk framtidssyn.

De tekniska landvinningar som görs inom saneringstekniken ligger framför allt inom att vi får tillgång till mera sofistikerade och miljöriktiga saneringsprodukter. Detta tillsammans med vårt arbete att hela tiden utveckla saneringsteknikernas skicklighet i yrket och nya möjliga produkter.

klotterskyddssidan har det också seglat upp några nya tekniker som vi utvärderar, teknik som varit i bruk i europa men som vi i Sverige inte riktigt börjat använda. Vi tror att i vassa fall och på vissa byggnadsmaterial så kan dessa skydd vara att föredra. I detta ämne får vi återkomma till i nästa rapport.