020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS / Specialrengöringar Sverige tecknar ramavtal med Valvet AB om leverans av högkvalitetjänster som gagnar Valvet AB´s slutkunder.

Valvet Förvaltning AB är ett fastighetsbolag som fungerar som fastighetsförvaltare för bostadsrättsföreningar samt kommersiella fastighetsägare i Stockholm.

Ansvarig hos Klotterkonsulten AKS är Mats Erlandsson 0735-164051