020-364040 [email protected]

För att stärka organisationens administrativa organisation har vi anställt Josefin Holm. Josefin kommer att arbeta med löpande administrativt arbete och blir ännu en av dem som får saker och ting att fungera smidigt vid hk. Josefin kommer närmast från en anställning vid Arbetsförmedlingen Järfälla där hon haft liknande arbetsuppdrag.