020-364040 [email protected]

Det är roligt att det finns nytänkande så traditionella verksamheter som vägbyggande.

Klotterkonsulten AKS fick i uppdrag att skydda detta nya fina bullerplank i Rinkeby / Stockholm för att underlätta framtida rengöring.

Genom att belägga ytan med klotterskydd så underlättas framtida klottersanering, men även framtida rengöring av bullerplanket.

Beställare av uppdraget är JM Entreprenad.