020-364040 [email protected]

En artikel i Svenska Dagbladet 2011-08-28 skriver man om Riksteaterns uppmuntran av klotter och Stockholm Stads motvilja mot klotterfrämjande aktiviteter.

Vi på Klotterkonsulten AKS har i många år argumenterat för att klotterväggar och graffitiskolor leder till ökat klotter i det område där aktiviteten försegår. Förutom ökat klotter så försvårar denna typ av aktivitet även polisens arbete med att stävja klotter.

Artikeln i SVD om klotter

Riksteatern skriver att Stockholms stads nolltolerans mot klotter och olaglig graffiti strider mot grundlagen och är upprörda över att Stockholm inte låter dem annonsera på stadens kulturtavlor inför sin graffitifestival Art of the Streets – en festival som förra året ledde till ökad skadegörelse i Stockholm och kostnader för skattebetalarna i Stockholm (Brännpunkt 13/8).

Stockholm antog 2007 en tuff nolltolerans mot klotter, olaglig graffiti och liknande skadegörelse. Det gjorde vi därför att Stockholm ska vara en ren snygg och trygg stad att vara stolt över. Även SL, Fastighetsägarna i Stockholm och 24 av länets 26 kommuner har ställt sig bakom policyn.

Vi ser i Stockholm ett tydligt trendbrott som är resultatet av att många står bakom en konsekvent och tuff hållning mot olaglig graffiti. Mellan 2009 och 2010 minskade antalet anmälda klotterbrott från 46000 till 36000, en minskning med hela 10000. SL:s kostnader för klotter och skadegörelse har minskat med 40 miljoner under samma period.

I kommuner utan nolltolerans och med lagliga klotterväggar man kan man i stället se hur skadegörelsen ökar.

I Malmö ledde den senaste lagliga klotterväggen till att skadegörelsen ökade med 30 procent i närområdet.

Trots att Art of the Streets förra året ledde till ökad skadegörelse i Stockholm har Riksteatern i år bjudit in flera graffitiutövare som vägrar ta avstånd från olaglig graffiti utan tvärtom menar att det är en del av konstformen och något som ska uppmuntras. Dessutom kommer Riksteatern att sälja sprayflaskor och sätta upp en klottervägg.

Det är på tiden att Riksteatern, som får 250 miljoner kronor av skattebetalarnas pengar i bidrag, börjar ta sitt ansvar för att bekämpa skadegörelse och olaglig graffiti. Stockholms stad kommer definitivt att fortsätta sitt framgångsrika arbete för att Stockholm ska vara en ren, snygg och trygg stad utan klotter och olaglig graffiti.

ULLA HAMILTON (M)

trafikborgarråd i Stockholms stad

CHRISTOFFER JÄRKEBORN (M)

ledamot kommunfullmäktige i Stockholms stad