020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS har fått ett ovanligt blästringsuppdrag i Frösunda.

Betongkonstruktioner från andra världskriget skall rengöras från många års intensivt klottrande. Tjocka lager färg avlägsnas, ibland är det så tjockt som 3 cm berättar Michael Norberg, en av Klotterkonsulten´s arbetsledare.

Nu är väll just det inte så ovanligt eller annorlunda, tjocka färglager råkar vi ut för med jämna mellanrum, det speciella med det här uppgraget är att det ligger i oländig terräng. Vi behöver dra ca 350 meter slangar, över stock och sten från våra bilar för att kunna komma åt objektet.

Totalt rör det sig om ca 850 kvm som skall rengöras så att området blir rent och fräscht. Målsättningen är sedan att hålla rent området så att det inte får förslummas på det här sättet.