020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS gav det bästa erbjudandet i Luleå kommuns upphandling gällande klottersanering och klotterförebyggande åtgärder.

Klotterkonsulten AKS som sedan många år varit det företag i Luleå med det bredaste kunnande har återigen valts ut i en stor upphandling angående klottersanering och förebyggande klotterarbete. Denna gång är det Luleå´s tekniska förvaltning som tecknar avtal med Klotterkonsulten AKS.

Kommunen som förövrigt har ett ambitiöst uttalat program mot klotter anlitar i framtiden Klotterkonsulten AKS för klottersanering av samtliga kommunens anläggningar.

Fräschare & tryggare i Luleå

– Vårt mål är att skapa ett ännu fräschare och tryggare Luleå berättar Kristian Skibdal som tillsammans med Mattias Karlsson är projektledare för detta uppdrag. En klotterfri miljö skapar trivsel för innevånarna och motsattsen, alltså en förfulad och nedklottrad miljö skapar otrygghet och grogrund för annan typ av brottslighet.

Vi vill att alla hjälps åt

Att hålla en stad rent kräver samarbete mellan alla olika aktörer. Alla kan göra en insatts och ju fler som bidrar ju mindre kommer problemet med klotter att bli. Det är därför viktigt att du som enskild individ gör vad du kan för att dra ditt strå till stacken. Äger du hus så se till att det är rent och klotterfritt, det samma gäller naturligtvis t.ex bostadsrättsföreingar. Anmäl klotterförekomst på kommunens anläggningar och polisanmäl alltid om du råkar ut för skadegörelse.

Frågor angående detta besvaras av Mattias Karlsson 0706-205800