020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS har nu varit igång 6 månader på Gotland. Vi kommer under hösten 2010 och hela 2011 fortsätta jobba hårt för att informera alla fastighetsägare om våra tjänster.

Det är viktigt att vi tillsammans med fastighetsägarna sanerar klotter snabbt, dels för att minimera skadorna men också för att förhindra att drabbas av mer klotter.

Förebyggande åtgärder: Vi ser tillsammans med fastighetsägare över fastigheter och kommer tillsammans fram till bästa möjliga lösning. Vi jobbar idag med olika typer av klotterskydd. Att klotterskydda en fasad är dessutom ett bra miljöalternativ då det går åt betydligt mindre kemikalier för att sanera det klotter som blir på en klotterskyddad yta.

Förebyggande åtgärder kan vara en mängd olika åtgärder. Vi på Klotterkonsulten AKS tar kostnadsfritt fram förslag till alla våra kunder.

Klotterförsäkring: Vi har olika alternativ då det gäller att klotterförsäkra fastigheter. En klotterförsäkring bygger på att kunden får en fast månadskostnad oavsett hur många gånger vi behöver komma och sanera. När skadan upptäckts och rapporterats in till oss sanerar vi inom 36 timmar.

Dokumentation: Alla saneringar som vi på Klotterkonsulten AKS utför dokumenteras i en databas. Bilder läggs upp och som kund kan man få en egen inloggning där all dokumentation kan ses av dig som kund. Även kostnaderna läggs upp så att man på ett enkelt sätt kan se vad kostnaderna är på varje fastighet.

Är ni intresserade av att få ett besök av oss och få hur vi kan hjälpa dig. Kontakta oss på 020-36 40 40 så tar vi hand om dig…