020-364040 [email protected]

Polisen jagar nu flera klottrare som är i farten i Jönköpings kommun. Även om klottret statistiskt har minskat i år så tror ändå polisen att mörkertalet är stort. – Omfattningen är oroväckande och vi vet att ett stort antal av klotterbrotten inte anmäls, säger Niclas Abrahamsson, vid spaningsenheten i Jönköping.

Dessa ”tags” har polisen upptäckt på ett flertal ställen i Jönköping:

KSC MRS M2S WEIONE ISONE.

Enligt polisen har omfattningen av klotter i Jönköpings kommun ökat, även om det gjorts mindre anmälningar i år jämfört med föregående år. Enligt polisens beräkningar kommer kostnaden av sanering att överstiga en miljon kronor, pengar som betalas av skattebetalare. Polisen har identifierat ett antal signaturer, så kallade “tags”, som förekommer på flera platser runt om i Jönköping. Men eftersom problemet nu är så stort vänder man sig till allmänheten om hjälp.

”Omfattningen är oroväckande”

– Omfattningen är oroväckande och vi vet att ett stort antal av klotterbrotten inte anmäls till polisen. Om den drabbade tycker att problemet är något för oss ska en polisanmälan göras, säger Niclas Abrahamsson. Polisen har under den senaste tiden upptäckt återkommande signaturer på ett flertal platser runt omkring i Jönköping. Bland annat i Stadsparken, i city samt i de östra stadsdelarna hela vägen ut till Huskvarna. På sistone har signaturen KSC börjat förekomma flitigt. Den förekommer på Smedjegatan, i parkeringshuset Smedjan, gångtunneln under Munksjöbron, i de östra stadsdelarna och på Ljungarum. Den finns även på busskurer påHammarvägen, vid Hovslättsskolan samt vid Tahebadet. Enligt Niclas Abrahamsson har man en god kännedom om vilka klottrarna är, men man behöver mer hjälp. – För att vi ska kunna utreda brotten måste vi få in tips från personer som vet vem eller vilka klottrarna är, säger han.

Källa: Jnytt.se