020-364040 [email protected]

PAG – permanent klotterskydd baserat på silan

Vårt klotterskydd PAG (Permanent Anti Graffiti) är ett högteknologiskt, permanent klotterskydd baserat på nanoteknik. Klotterskyddet används främst på mineraliska underlag som exempelvis puts, betong, cement, eternit och kalkade ytor och gör att klottret inte fastnar på samma sätt som det annars skulle göra.

 

Fördelar med permanent klotterskydd:

  • Bra skydd mot inträngning av klotter
  • Ger ett permanent skydd
  • Fungerar både som klotterskydd och smutsskydd
  • Kan användas i kombination med offerskydd
  • Mindre klotterborttagningsprodukter behövs vid sanering
  • Behöver inte förnyas efter sanering

 

Klotterskydd är en god miljö- och ekonomisk investering

Här är ett exempel på en fastighet vi klotterskyddar med PAG. Huset byggs av prefabricerad grafisk betong och förutom att huset nu har ett bra skydd mot klotter kommer fastigheten vara bättre motståndskraftig mot smuts.

Grundläggande information om permanent klotterskydd PAG

Det här permanenta klotterskyddet baseras alltså på silan. Silan utvinns ur kisel och används till många olika saker, inom byggindustrin fick man upp ögonen för silan under 60 talet och man har länge skyddat exempelvis brokonstruktioner mot inträngning av fukt genom att impregnera betong med silan.

 

PAG permanent klotterskydd.

Klotterskydd som är permanent

Klotterskyddet PAG fungerar så att det binder sig till mineraliska underlag, det måste vara just mineraliska underlag för att det krävs OH grupper i materialet som klotterskyddet skall häfta sig vid till. Silanet lägger sig i de microskåpiskt små luftfickor som finns i alla byggnadsmaterial. I luftfickorna så lägger sig de nanostora silanmolekylerna längs luftfickans ytterväggar och bildar en kedja av sammansittande silanmolekyler som täcker hela luftfickans inre, yttervägg.
Man kan säga att silan hatar vatten . det är extremt hydrofobt. Speciellt när silanmolekylen är så liten som de molekyler som vi arbetar med. Därigenom så stöter silanmolekylen ifrån sig vatten i vätskeform, vatten kan alltså inte tränga in i byggnadsmaterialet längre.
Genom att silanet befinner sig inne i byggnadsmaterialet och inte utanpå som annars är det vanliga med klotterskydd så kommer klotterskyddseffekten att kvarstå sålänge som byggnadsmaterialet är intakt. Dock så ligger skyddet i de yttersta millimetrarna av byggnadsmaterialet, det är alltså inte en impregnering i traditionell bemärkelse. När byggnadsmaterialet är nednött så kommer effekten av skyddet att avta eftersom att silanet kommer att försvinna tillsammans med materialet.

Diffusionsöppet permanent klotterskydd

Först lite gundläggande. Det finns tre former av vatten, fast form, alltså is. vätskeform, alltså vatten och i form av vattenånga som vi kallar ångfas.
Silan har den egenskapen att det motstår vatten i vätskefas (och naturligtvis i fast form), men det tillåter fukt att passera i ångfas. Man kan säga att det fungerar som goretex i kläder. Lika dant fungerar det mot klotterfärger, när en vätska eller färg hamnar på klotterskyddet så stöter silanet ifrån sig vätskan.
Det är viktigt att ett mineraliskt underlag kan få ”andas” annars stängs det lätt in fukt bakom skyddet som kan leda till problem med skador på konstruktionen och byggnadsmaterialet som man önskar att skydda.

På bilden visar jag en genomsågad betongskiva som jag skyddat med PAG, droparna som du ser på ytan är vatten. Om inte betongen varit skyddad så skulle vattnet direkt sugas in i underlaget.

Kristian Skibdal

VD Klotterkonsulten AKS

PAG genomskuren betong.

Klotterskyddet skapar ett smutsskydd på samma gång som det fungerar som skydd mot klotter

Smuts transporteras in i byggnadsmaterial med vatten. Smutsen hamnar på ytan och sedan när det blir blött så transporteras smutsen in i underlaget med vattnets hjälp. Om det inte vore för vatten så skulle smutsen ligga utanpå materialet. När en yta är skyddad och vatten inte kan komma in så kommer smutsen att ligga utanpå materialet. När det sedan regnar eller kommer vatten på så sköljs smutsen av ytan istället för in i ytan. Det innebär att ytan hålls renare och blir lättare att rengöra.

Permanent klotterskydd + offerklotterskydd = ännu starkare klotterskydd

Man kan med fördel kombinera de olika klotterskydden, genom att först applicera PAG och sedan lägga ett vax eller stärkelsebaserat klotterskydd utanpå. Detta har vi gjort på särskilt utsatta ytor som är extra skyddsvärda pågrund av sitt värde eller frekvensen av nedklottring. Det är lite trixigt att göra denna behandling, innan vi gör det åt er så låt oss ha en dialog med er om hur vi skall gå tillväga.

Klotterskydd är en god ekonomisk investering

Förutom att du minskar risken för att få ytor förstörda av klotter som inte kan tas bort eller att få saneringsskador så blir det alltid billigare att sanera på klotterskyddad yta.
Klotterskydd medför att vi förbrukar mindre klotterborttagningsprodukter eller ibland inget alls. Det blir en besparing ekonomiskt för dig också. Det är också en god miljögärning att använda förebyggande klotterskydd eftersom det medför att vi kan använda mindre kemikalier, även om kemikalierna är miljöanpassade.

PAG Klotterskydd skall vara helt osynligt för ögat

Innan varje projekt så brukar vi göra provytor för att säkerställa att funktionen blir som den skall och att inga visuella förändringar sker.

Här utförs prover på grafisk betong vid bygget av Tele 2 ´s nya huvudkontor i Kista. Proverna föll väl ut och nu är huset skyddat.

Provyta klotterskydd.

Referenser som använder PAG klotterskydd från Klotterkonsulten AKS

Klotterskydd på Raoul Wallenberg monument.
Hus med klotterskydd.
Frölunda torg med klotterskydd.
Tele2 arena med klotterskydd.

Raul Wallenberg monument i Göteborg.

Klotterskyddat med PAG på beställning av Strängbetong.

Tele 2 nya huvudkontor i Kista är klotterskyddat med PAG permanent klotterskydd.

Beställare: Int3prenör

Frölunda Torgs betongfasader är skyddade med PAG.

Beställare: Diligentia Köpcentrum

Tele 2 Arena har fått utvändiga betongkonstruktioner klotterskyddade med PAG permanent klotterskydd.

Beställare: SGA Fastigheter

Ring oss gärna om du vill ha råd och tips om hur du på bästa sätt kan skydda dig mot klotter. Du kan även maila oss via formuläret.

Kontaktuppgifter till huvudkontoret i Stockholm:

Telefon: 020-364040 Fax: 08-364727 E-post: [email protected] Besöks/leveransadress: Kaminvägen 2, 176 77 Järfälla Postadress: Vinstavägen 21, 163 54 Spånga

Kontakta oss

2 + 7 =