020-364040 [email protected]

Klotterskydd

Klotterskydd – ligg steget före klottraren

Ett klotterskydd, korrekt applicerat på rätt underlag är alltid en lönsam investering. Klottret blir lättare att sanera vilket innebär att slitaget på underlaget blir mindre och saneringskostnaden minskar.

Grundlig undersökning av underlaget

Alla ytor är inte lämpliga att applicera klotterskydd på. Innan ett klotterskydd appliceras skall en grundlig undersökning av underlaget utföras så att man kan förvissa sig om att funktionen kommer att bli den tilltänkta samt att ingen risk för skador och missfärgning av underlaget uppstår. Detta hjälper vi dig gärna med. Hör av dig till oss om du behöver fråga om råd!

Olika typer av klotterskydd

Det finns flera olika typer av klotterskydd och de fungerar på olika sätt. Varje byggnadsmaterial är unikt och har olika egenskaper, därför behöver det förebyggande klotterskyddet anpassas. Vi vill ju tillsammans uppnå rena fräscha funktionella ytor som håller längre, blir mindre utsatta för slitage och som kan göras rent miljöriktigt. Målet är också att rengöring skall kunna göras snabbt och billigt med så bra resultat som möjligt. Produktblad klotterskydd.

Du får alltid ringa oss för fri konsultation om du har frågor om klotterskydd. Du når oss lättast via vårt gratisnummer 020-364040.

Kristian Skibdal

VD, Klotterkonsulten AKS

Vaxbaserat klotterskydd – AKS 750

Klotterskydd baserat på microvaxemulsion är det vanligast förekommande klotterskyddet på den svenska marknaden. Det appliceras på ytan som skall skyddas och bildar när det torkar en tunn hinna som blir transparent.

Fördelar som vaxbaserat klotterskydd ger:

 • Mindre slitage på underlaget vid sanering
 • Större chans till fullgott resultat av klottersanering
 • Billigare klottersanering, inga klotterborttagare behövs
 • Mera miljöanpassade saneringar
 • Snabbare sanering
 • Ökade möjligheter till sanering trots kyla

Klotterskyddet som baseras på microvaxer appliceras på ytan som skall skyddas. När klotterskyddet torkar så bildar det en transparent hinna som skapar ett skyddande lager mellan underlag och framtida klotter. Vid sanering så värms vaxet upp till över sin smältpunkt och klottret kan lätt tvättas bort.

Klotterskydd AKS 760 – Stärkelsebaserat

Klotterskyddet AKS 760 är ett klotterskydd som baseras på stärkelse från växtriket. Klotterskyddet passar extra bra att använda på porösa fasadmaterial som är känsliga för slitage och som behöver ett diffusionsöppet skydd.

Fördelar med klotterskydd AKS 760:

 • Kan andas, är diffusionsöppet
 • Ger skonsam sanering
 • Reversibelt, det går att ta bort
 • Effektivt mot klotter
 • Miljövänligt
 • Gör framtida saneringar billigare och skonsammare.

Klotterskydd AKS 760 bildar en transparent hinna av en speciell växtbaserad stärkelse på ytan som skyddas. Hinnan är transparent och kan vanligtvis inte ses med blotta ögat. När klotter sedan skall saneras så blöts ytan med hetvatten och skyddet sväller. När skyddet sväller så blir det mjukt och lyfter klottret från ytan som sedan lätt kan tvättas bort.

PAG – permanent klotterskydd

Vårt klotterskydd PAG – Permanent Anti Graffiti är ett högteknologiskt permanent klotterskydd baserat på nanoteknik. Klotterskyddet baseras på silan och gör ytan som det appliceras på extremt hydrofobt, vilket gör att klotter inte fastnar på samma sätt som det annars skulle göra. Klotterkonsulten´s PAG används på mineraliska underlag och är diffusionsöppet.

Kort fakta om PAG-skydd:

 • Ger ett bra skydd mot inträngning av klotter
 • Permanent
 • Är både klotterskydd och smutsskydd
 • Kan användas i kombination med offerskydd
 • Mindre klotterborttagningsprodukter behövs vid sanering
 • Behöver inte förnyas efter sanering
 • Är osynligt korrekt applicerat
 • Är diffusionsöppet, tillåter underlaget att andas

Grundläggande information om permanent klotterskydd PAG

Det här permanenta klotterskyddet baseras alltså på silan. Silan utvinns ur kisel och används till många olika saker, inom byggindustrin fick man upp ögonen för silan under 60 talet och man har länge skyddat exempelvis brokonstruktioner mot inträngning av fukt genom att impregnera betong med silan.

TutoProm – Permanent klotterskydd

Klotterskydd för blanka döda ytor – TutoProm är ett permanent klotterskydd som ger en transparent blank beläggning. Ytan som klotterskyddas med TutoProm får ett bra skydd mot klotter och annan nedsmutsning. Klotterskyddet gör att färg får svårt att fästa till underlaget och det lilla som fastnar kan enkelt tas bort med milda klotterborttagningsmedel.

Bra att känna till om klotterskyddet TuroProm:

 • Effektivt klotterskydd för blanka ytor
 • Ger billigare och effektivare saneringar med bättre kvalitet.
 • Permanent klotterskydd
 • Kan användas som glansförhöjare
 • Ger även ett smutsskydd
 • Endast för ytor som är blanka och inte behöver andas.

Klotterskyddet skapar en helt tät och hårt sittande lack mot underlaget. Skyddet har en extremt stark vidhäftning mot underlaget och blir mycket motståndskraftigt mot klotter när det härdat.

Skydd mot klistermärken, affischering och klotter – AKS 780 Askgård

Ofta får man i stadsrummet problem med olaglig affischering eller klistermärken som klistras där man inte vill ha dem. Det kan vara ett gissel att få bort sådan typ av vandalisering. Därför har vi på Klotterkonsulten AKS utvecklat ett skydd mot just denna typ av skadegörelse. Vårt skydd AKS Askgård ger dig en yta som är mycket svår att få någon typ av affisch eller klistermärke att fastna på, ett skydd mot olkaglig affischering och olagliga klistermärken hellt enkelt.

Fördelar som AKS 780 Askgård ger:

 • Hindrar klistermärken och afficher att fästa till underlaget
 • Fungerar som klotterskydd
 • Långtidsverkande
 • Får olaglig affischering och klistermärken på ditt objekt att upphöra.

Skyddet mot affischering och klistermärken fungerar så att klistret inte kan fästa mot underlaget. Om du skulle prova att försöka fästa ett klistermärke på ytan så kommer du att se att det trillar av av sig självt. Skyddet ger en blankk och fet yta och skall användas på ytor som är döda. Lämpliga ytor att skydda är tex lyktstolpar, papperskorgar, elskåp, plåtdörrar mm.

Om du är trött på olovlig affischering och fula kvarsittande klistermärken så kontakta oss för vidare information om hur vi kan hjälpa dig!
Elstängsel.

Elstängsel

För ytor där detta är applicerbart kan vi montera ett elstängsel för det område du vill freda mot klottrare. Stängseltypen fungerar precis som stängsel för att hålla djur inne eller ute. Skillnaden är att du håller klottraren borta. Klotter förekommer oftast kvälls och nattetid, därför tidsstyr vi anläggningen så att inte tex oskyldiga barn gör sig illa. Anläggningen är mycket diskret och stör därför inte utseendemässigt. Dessa anläggningar är först i norden med att användas som klotterskydd men vi är övertygade om att fler snart kommer att ta efter som skett så ofta förut när vi lanserat nya metoder inom klottersanering. Metoden med elstängsel lämpar sig alltså bäst på ställen där obehöriga inte har något att göra vid de aktuella tider som du själv väljer att skydda objektet. Det är dock lämpligt att sätta upp varningsskyltar om att området är skyddat med elstängsel.

Skydda glasytor mot klotter och repor – repskyddsfilm

Skyddsfilm för glasytor, ger skydd mot syraklotter och repor, sk schrachitti. På senare tid har klottrarna i allt högre grad börjat angripa ytor av glas och plexiglas. Genom att blanda starka syror i sin klotterfärg eller att rispa med tillhygge i underlaget så åstadkommer de sin tagg eller budskap. Dessa schrachitti eller syraetsningar kan bli mycket kostsamma om de hamnar på ett dyrt underlag, exempelvis skyltfönster.

Klotterkonsulten AKS har i sin strävan efter att hjälpa våra kunder tagit fram en speciell skyddsfilm som på ett mycket bra sätt står emot repklotter och är okänslig för syraattacker. Vi monterar filmen på ytan som skall skyddas, filmen är så gott som osynlig och kräver inget speciellt underhåll. Fönster putsas som vanligt och skulle ni sedan råka ut för klotter så kontaktar ni oss så sanerar vi. Filmen kan vid behov bytas ut och detta till en avsevärt lägre kostnad än att byta glas, till detta kommer även att ni slipper allt stök som det innebär med glasbyte.

Filmen fungerar också som en säkerhetsfilm som gör inbrott svårare samt håller ihop glaset vid en eventuell skada så att ni slipper glassplitter. Som komplement till detta kan även en invändig film sättas som ytterliggare förvårar inbrott och sk smash and grabb inbrott.

Klotterskydd Klotterkonsulten.
Spalje med klotterskydd.

Att montera en spalje kan vara ett effektivt skydd mot klotter

Det är bättre att aldrig drabbas av klotter än att åtgärda det i efterhand, en spalje försvårar för klottraren och minskar lusten. Det är vår erfarenhet att klottrare helst väljer en slät yta för att klottra på. För att minska risken för klotter kan man därför montera en spalje på den yta som man vill freda mot klotter. Spaljen kan byggas på flera olika sätt för att på bästa sätt smälta in i omgivningen och i arkitektonisk anda.

Vidare kan det vara en bra lösning att låta taggiga buskar växa i spaljen, det blir snyggt samtidigt som detta ytterligare minska motivationen hos klottraren. Människa är av naturen bekväm och förmodligen hittar gärningsmannen ett annat ställe att utöva sin konst på.

Nedladdning produktblad

Klotterkonsulten erbjuder tjänster inom många områden. Du kan läsa om alla våra tjänster i vår allmänna broschyr om Klotterkonsulten AKS.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att klotterskydda din fastighet. För att läsa mer om klotterskydd och dess fördelar kan ladda ner vårt allmänna Produktblad om klotterskydd. För att få mer fördjupad information om de tjänster vi erbjuder kan du gå till respektive tjänst på vår hemsida.

Vill du få en överblick av alla våra produktblad och broschyrer, gå till sidan nedladdning av filer.

Klotterkonsulten Broschyr.
Produktblad Klotterskydd.

Ring oss på 020-364040 eller maila för mer information om klotterskydd

Kontaktuppgifter till huvudkontoret i Stockholm:

Telefon: 020-364040 Fax: 08-364727 E-post: [email protected] Besöks/leveransadress: Kaminvägen 2, 176 77 Järfälla Postadress: Vinstavägen 21, 163 54 Spånga

Kontakta oss

13 + 6 =