020-364040 [email protected]

Klottersanering - på traditionellt sätt

Klottersanering (kemisk klottersanering)

Den traditionella klottersaneringen, så kallad kemisk klottersanering, är metoden som förmodligen är den som du oftast sett någon klottersanerare utföra. Det innebär att vi genom olika metoder gör att klotterfärgen går att spola bort.

Kemisk klottersanering är miljövänligt

Det kan låta miljöfarligt med kemisk klottersanering, det är det faktiskt inte. Produkterna som används av oss på Klotterkonsulten vid kemisk klottersanering är fullständigt miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara. Vi använder endast leverantörer som står under kemikalieinspektionens kontroll och som har en miljö och kvalitetspolicy som ansluter till vår egen. Miljövänliga saneringsmetoder ställer fler krav på utföraren men är faktiskt effektivare och skonsammare mot underlaget än de gamla miljövidriga medlen.

Klottersanering Klotterkonsulten.
Traditionell klottersanering Klotterkonsulten.

Fördelar med traditionell klottersanering:

  • Skonsamt mot underlaget (rätt utfört)
  • Billigt
  • Miljövänligt
  • Kan ta bort skuggor djupt ur underlaget

Annat att tänka på:

  • Svårt att utföra vid stark kyla
  • Inomhus är det framför allt handsanering som görs
  • Kan lukta en del

Klottersanering är ett hantverk och därför är det viktigt att anlita ett professionellt klottersaneringsföretag! Det är också viktigt att till att ta bort klottret snabbt och att polisanmäla händelsen. Om du drabbats mer än en gång skulle jag råda dig att använda förebyggande klotterskydd.

Vi har ett brett team av specialister och välutbildad personal som kan hjälpa dig!

Kristian Skibdal

VD, Klotterkonsulten AKS

Vi kan göra det bättre än någon annan

Klotterkonsulten AKS grundades 1999 med affärsidén att utföra riktigt bra klottersanering vilket innebär att den skall baseras på kunskap, beprövad teknik och att resultatet hela tiden ska bli det bästa möjliga. För att kunna göra det här för dig så behöver vi rätt personal, kunskap, produkter med de rätta egenskaperna och maskinell utrustning som tillåter oss att jobba effektivt, skonsamt och riktigt ur både kvalitets och miljöhänsyn
– och det har vi.

Vi säger att ingen ska kunna göra det bättre än vad vi gör det – så mycket vågar vi sticka ut hakan.

Behöver du hjälp med klottersanering, kontakta oss!

1 + 11 =

Klottersanering kräver gedigen kunskap

För att klottersanering ska bli bra så krävs kunskap. Tyvärr så får vi ofta åka ut och försöka åtgärda efter andra aktörer som utgett sig för att vara klottersanerare och marknadsfört sig som sådana. Ofta har företagen orsaka skador som varit helt onödiga och ibland helt oreparerbara. Det känns förstås tråkigt för oss och jag kan föreställa mig att som kund känns det ännu värre.

 

Olika egenskaper och uppbyggnad

Varje byggnadsmaterial har olika egenskaper, egenskaper som saneringsteknikerna behöver kunskap om för att kunna utföra klottersanering på bästa sätt. Klotterfärgerna har också olika uppbyggnad, vilket klottersaneringsmetoderna behöver anpassas till. Temperaturen vid saneringstillfället kan också spela in och är ytterligare en parameter som behöver vägas in.

Klotterkonsulten.
Klottersanering Klotterkonsulten.

Klotter sänder fel signaler

Uppmärksamhet är klottrarens mål, att synas, att visa att just han eller hon gjort sin tagg eller målning på din egendom. Klotter föder också mera klotter och skapar otrygghet. Klotter sänder en signal om att förslumning och att lag och ordning inte råder.

Som om inte dessa argument skulle räcka så är det också så att klotter är lättare att ta bort ju snabbare vi får påbörja klottersaneringen, det innebär billigare sanering för dig och bättre resultat.

 

Klottrarna ger upp om du agerar snabbt

I dagsläget så kan klotterfärg sällan stjälas, klottrarna köper sina färger. Det betyder att det kostar pengar för dem att anskaffa färgen, om klottret försvinner direkt så minskar motivationen att klottra. När få hinner se vad som klottrats innan klottersanering är gjort så minskar helt enkelt motivationen.

Kom åt klottrarna där det gör som ondast för dom – i plånboken!

Hur du själv kan förhindra klotter

Du kan själv förhindra klotter med olika hjälpmedel. Några exempel kan vara ökad belysning, taggiga buskar, spaljeér, byggnadsmaterial som inte inbjuder till att klottra på.

Om detta inte är praktiskt möjligt så kan klotterskydd vara ett alternativ, alltså ett förebyggande skydd som gör att klottret har svårare att fästa på underlaget och gör det lättare att klottersanera.

Drabbas du av klotter – ring oss och beställ klottersanering nu direkt. Visa att det inte är någon idé att klottra på ditt objekt.

 

Klottersanering Klotterkonsulten.
Polisen.

Polisanmäl alltid klotter

Om du har drabbats av brott i form av klotter så vill vi uppmana dig att polisanmäla. Klotter är ett mängdbrott som tyvärr drabbar många. Även om utsikterna att få skadestånd är små så är det bra att polisanmäla. Polisanmälan ger statistik och polisen får resurser tilldelade efter statistik. När samhället bedömer att klotterbrott är ett verkligt problem så kommer också resurser att sättas in för att stävja detta.

Polisanmälan kan ombesörjas av oss och vi har effektiva system som innebär att vi kan göra det billigt och effektivt för er.

Eftersom du var intresserad av traditionell sanering så kanske detta kan intressera dig: