020-364040 [email protected]

Klottersanering genom blästring

Klottersanering genom blästring (Mekanisk klottersanering)

En av de metoder som vi kan använda för att sanera klotter är att blästra bort klottret, så kallad mekanisk klottersanering. När man blästrar bort klotter så blåser man blästermedel mot underlaget under anpassat tryck, man kan tillsätta vatten för att minska dammbildning och slitage på underlaget. Metoden är mycket effektiv och kan utföras året runt.

Slitaget på underlaget avgörs av valet av blästermedel, vi kan arbeta med bland annat kolsyreis, soda, sand och glas. Klotterkonsulten AKS arbetar med alla på marknaden förekommande metoder för mekanisk klottersanering.

Vid blästring används inga kemikalier

Det innebär att denna klottersaneringsmetod blir helt kemikaliefri och miljövänlig. Det kan vara speciellt viktigt i områden där användandet av kemiska produkter är problematisk ur miljösynpunkt.

Klottersanering genom blästring Klotterkonsulten.
Klottersanering genom blästring (Mekanisk klottersanering)

Fördelar med klottersanering genom blästring:

  • Snabb sanering
  • Effektivt – klottret försvinner alltid
  • Miljövänligt

Att vara uppmärksam på när det gäller mekanisk klottersanering:

  • Högre slitage på underlaget än traditionell klottersanering
  • Startkostnaden är dyrare
  • Oljud – blästring låter högt

När man klottersanerar genom blästring så går det snabbt att sanera om man har rätt utrustning. Våra självförsörjande enheter med blästringsutrustning är professionellt byggda för att kunna arbeta effektivt och smidigt.

 

Snabb klottersanering med mobil blästring

Saneringsmetoden att använda blästring för att ta bort klotter är en snabb metod. Det innebär att vid större mängder klotter på rätt sorts underlag så kan vi effektivt ta bort stora mängder av klotter eller graffiti på kort tid.

Genom att klottret mekaniskt nöts bort så kommer klottret alltid att försvinna när vi använder blästermetoden. Ibland använder vi också blästring som en sista utväg på vissa material när traditionell klotter sanering inte fungerar.

Ju hårdare lufttryck och ju tyngre och kantigare blästermedel vi använder, ju snabbare kan vi sanera. Genom att vi använder de flesta förekommande blästermetoderna som finns så kan blästermetoden anpassas till det underlag som skall klottersaneras.

Hör av dig till oss idag för mer information

5 + 5 =

Några kunder som vi hjälper med klottersanering genom blästring:

Stockholm Vatten.
Trafikverket.
Luleå kommun.
Blästring av klotter för skanska.

Stockholm Vatten är ett av de företag som anlitar oss för att sanera klotter genom att blästra bort det på en del av sina anläggningar.

Trafikverket anlitar Klotterkonsulten AKS för att skonsamt avlägsna stora mängder klotter på sina anläggningar.

Luleå kommun har fått ett flertal av sina gc-tunnlar klottersanerade av Klotterkonsulten AKS med hjälp av blästringsteknik.

Skanska är också ett exempel på en av våra kunder när det gäller att ta bort klotter genom blästring.