020-364040 [email protected]

Referensuppdrag: Klottersanering av Årjängstrollet

Beställare: Årjängs kommun

Utfört: 2017

Uppdragets storlek: Ca 3 000kr

Omfattning: Det här var ett litet uppdrag, men också roligt eftersom ”Trollet i Årjäng” är ett känt begrepp. Ytan som är gjord av epoxi fick inte skadas av sanering och uppdraget löstes utan kvarvarande skuggor eller skador.

Född 27 maj 1972. Skapades efter en modell av konstnär Erik Hermansson, Bålsta (1903-1976). Erik var också illustratör i Tore Skogmans bok Årjängstroll. Träarbetet är utfört av Gunnar Andersson. Idén till skapandet av trollet togs av bl.a. Start-68, en förening som arbetade för ungdomsverksamheten i Nordmarken.

Tore Skogmans saga och skiva ”Årjängstroll” hade kommit ut i december 1971 och idén om ett troll som offentlig utsmyckning var kläckt.

 

Sommaren 1972 stod Årjängstrollet färdigt och dess självklara placering var på torget där det fungerar som samlingsplats för underhållning och lek.

Trollet är 8 meter högt och har 3,5 meter i skonummer. Troligtvis är Årjängstrollet Sveriges största troll. Trollet har även varit ute på turné i Sverige bl.a. till Stockholm och Göteborg.

Sin nuvarande placering vid torget intill hotellet fick Trollet i samband med ombyggnation av Årjängs centrum 2008.

Ett trevligare troll fritt från klotter!

Numera är trollet klottersanerat och fritt från tråkigt klotter. Barnen kan leka obehindrat utan att behöva se tråkiga budskap och bilder i sin närmiljö.

Det är viktigt att klottersanering utförs rätt, snabbt och miljöriktigt. Just vid det här fallet så visste vi ju att det skulle vara många som skulle uppleva klottret om det inte togs bort snabbt, redan efter några timmar från upptäckt så var det klottersanerat.

Klottersanering kräver yrkesskicklighet

När en klottersanering ska utföras så är det viktigt att det görs på helt rätt sätt, annars kan underlag och omgivning skadas. I värsta fall kommer även människor till skada då det används produkter som korrekt använda inte är varliga, men när de hanteras fel eller blandas kan orsaka stora problem.

När du behöver klottersanering så förvissa dig om att du far tag på en duktig yrkesskicklig klottersanerare.

 

Är du intresserad av mer information om klottersanering?, eller behöver du beställa borttagning av klotter. Skriv då ett meddelande till oss i formuläret nedan eller ring vårt gratisnummer 020-364040

6 + 6 =

Om du vill läsa mera om klottersanering kan du följa länken här: Klottersanering

Om du vill läsa mera om klotterskydd som används för att förebygga klotter och förenkla klotterborttagning så kan du läsa mer om det via den här länken: Klotterskydd

#klottersanering #klotter sanering #ta bort klotter #graffiti sanering #klotterskydd #otrevligt klotter #klottersanering Årjäng #Klottersanering Värmland #klottersanering Karlstad

#Årjäng # Värmland # Karlstad # Klotterkonsulten AKS #Anti Klotter System #klottersanering Bert Nyström #Årjängs kommun klottersanering