020-364040 [email protected]

Impregnering

Impregnering – ett bra skydd

Impregnering är ett skydd som appliceras för att skydda konstruktioner mot skador på grund av fukt, smuts eller inträngning av klorider och andra problemskapande nedbrytande substanser.

Fördelar med att låta din fasad bli impregnerad:

 • Skyddar din fasad mot nedbrytande surt regnvatten.
 • Minskar risk för påväxt
 • Hindrar vattengenomträngning vid slagregn
 • Tätar till viss del sprickor.
 • Reducerar vattenupptagning och spar energi
 • Bildar inte täta filmer.
 • Har mycket god UV och alkalibeständighet

 

Klotterkonsulten impregnering

Klotterkonsulten AKS har arbetat med många olika typer av impregneringar. Vi vågar påstå att vi är duktiga inom detta område och hjälper dig gärna med goda råd och tips om du är i behov av att skydda något.

Kristian Skibdal

VD, Klotterkonsulten AKS

Vilken funktion är du i behov av?

Olika impregneringar har olika funktion och egenskaper. Därför är det viktigt att ha full förståelse för underlagsmaterialets egenskaper och vilket problem som man vill lösa. Impregneringarna som vi arbetar med baseras på olika teknik och löser också ofta olika saker. Ibland behöver produkterna också vara testade och godkända enligt olika normer för att slutresultatet skall bli godkänt.

 

 

Kontakta oss idag för gratis offert!

4 + 5 =

Betongimpregnering enligt EN 1504-2

Betongimpregneringen syftar till att skydda betongen mot inträngning av fukt som i sin tur transporterar in skadliga ämnen i betongen. Betongkonstruktioner behöver skyddas för att få så lång livslängd som möjligt – bland annat broar, pelare, kantbalkar, stödmurar står i utsatta miljöer och är mycket kostnadskrävande att ersätta eller renovera.

Impregnering av betongbroar och infrastruktur skall göras enligt speciella normer och regler. Produkterna som skall användas skall vara godkända enligt de vid var tid gällande normerna. Just nu är det VV AMA 10 och en föreskrift som heter EN 1504-2 som styr vilka produkter som får och skall användas.

Snabb information om betongimpregnering:

 • Hindrar eller minskar fuktinträngning i betong
 • Är diffusionsöppen och tillåter betongen att andas
 • Förlänger livslängden på konstruktionen
 • Minskar nedsmutsning av konstruktionen
 • Minskar framtida kostnader för underhåll
 • Impregnering finns både som vätska, kräm och gel

Fasadimpregnering – skydda dina fasader

Fasadimpregnering görs för att skydda ditt hus fasader mot inträngning av oönskad fukt och den smuts som fukten tar med sig in i fasadmaterialet. Genom att impregnera fasaden så blir det hydrofob, alltså vattenavstötande och får bättre egenskaper.

Fördelar du uppnår med fasadimpregnering:

 • Minskad fuktupptagning
 • Bättre värmeekonomi
 • Mindre risk för påväxt
 • Bättre motstångskraft mot klotter
 • Förlängd livslängd på fasaden

Fasadimpregnering kan ge stora vinster för en fastighet. Minskad fuktupptagning ger flera olika fördelar som ger mindre framtida problem. Det är dock viktigt att projektera en fasadimpregnering på ett bra sätt. Vi hjälper dig gärna.