020-364040 [email protected]

Betongimpregnering

Betongimpregnering enligt EN 1504-2

Impregnering av betongbroar och infrastruktur skall göras enligt speciella normer och regler. Produkterna som skall användas skall vara godkända enligt de vid var tid gällande normerna. Just nu är det VV AMA 10 och en föreskrift som heter EN 1504-2 som styr vilka produkter som får och skall användas. Betongimpregneringen syftar till att skydda betongen mot inträngning av fukt som i sin tur transporterar in skadliga ämnen i betongen.

Snabb information om betongimpregnering:

  • Hindrar eller minskar fuktinträngning i betong
  • Är diffusionsöppen och tillåter betongen att andas
  • Förlänger livslängden på konstruktionen
  • Minskar nedsmutsning av konstruktionen
  • Minskar framtida kostnader för underhåll
  • Impregnering finns både som vätska, kräm och gel
Betongimpregnering Klotterkonsulten.

Känns det krångligt med betongimpregnering?

Vi hjälper dig gärna och ger dig gärna en gratis offert på vad det kostar att utföra arbetet. Ring oss på 020-364040

Kristian Skibdal

VD , Klotterkonsulten AKS

Betongimpregnering Klotterkonsulten.

Kontakta oss gärna för mer information!

8 + 2 =

Fördjupning om betongimpregnering

Man impregnerar betong för att göra den hydrofob (vattenavstötande), vatten transporterar surt nedfall och klorider in i betongkonstruktionen som bryts ned. Olika kvalitet och specifikationer på impregnering ger olika funktion. Därför är det viktigt att noggrant planera och projektera en arbetsplats för att uppnå önskat resultat.

Fukt är den främsta orsaken till skador på nästan alla mineraliska material i byggkonstruktioner. Den porösa strukturen hos mineraliska material gör det möjligt för vatten och vattenupplösta föroreningar att transporteras in i underlaget. Detta sker genom att den kapilära kraften drar dessa ämnen från ytan i det inre av byggkonstruktionen.

Typiska skador som kan uppstå om man inte impregnerar är saltutslag och frys-tina skador, som sker vid nollpunktspaseringar i fuktiga konstruktioner. Nedbrytning av betong och rost i armering är exempel på andra skador.

Ett korrekt utvalt och applicerat hydrofoberingsmedel tränger djupt ner i underlaget förhindrar effektivt absorption av vatten. Genom att utföra en impregnering på rätt sätt så skyddar man alltså betongkonstruktionernas alkali. Det är alltså viktigt att välja hydrofoberingsmedel utifrån parametrar som ytegenskaper och såsom genomsläpplighet för vattenånga. Ytorna är även efter behandling med impregnering övermålningsbara och estetiken förblir oförändrad.

Betong behöver kunna andas

Man kunde luras att tänka att lösningen skulle vara ett helt vattentätt skickt som skyddar betongen mot inträngning av fukt. Men betong behöver kunna ”andas” alltså, fukt behöver kunna lämna konstruktionen. Annars riskerar man skador av andra orsaker så som frostsprängningar till exempel.

Betongimpregnering av olika sorter

Beroende på vad som skall impregneras så finns det olika sorters impregnering, vi pratar om impregnering som antingen är vätskor eller förtjockade produkter som bättre kan hänga kvar på betongen längre tid för att ge en högre inträngning. De förtjockade produkterna kan ligga i lera och det finns även leverantörer som kallar dem för krämer eller gel.

Hur vi går tillväga

När man ska impregnera betong så är det viktigt att förutsättningarna är rätt för att funktionen skall bli den tilltänkta. Eventuell smuts eller rester av formolja måste tas bort innan arbetet kan utföras. Betongkonstruktionen måste också vara torr, om betongen är fuktig så kan impregneringen inte tränga in som tilltänkt i underlaget.

Silanerna i impregneringen ska tränga in så långt som möjligt i betongen och de sätter sig på luftporernas innerväggar i de microskopiskt stora luftbubblorna i betongen. Om det finns smuts i vägen eller vatten i luftporerna så kommer impregneringsmedlet inte att kunna tränga in.

Klotterkonsulten Betongimpregnering.

Vad gör impregneringen?

När betongimpregneringen som baseras på silan trängt in i underlaget så startar en process där silanet binder sig fast till OH grupper i betongen. Silan och vatten i vätskefas skyr varandra, det innebär att impregneringen gör att betongen blir vad vi kallar för hydrofob – alltså vattenavstötande. Impregneringen bildar alltså en motsvarighet till klädernas ”goretex” tyg som tillåter konstruktionen att andas samtidigt som den skyddar mot inträngning av vatten.

Problem med betong beror nästa alltid på fukt

Vatten transporterar in ämnen i betongen som skadar den. Betong har en alkalitet på ca pH 12 när den mår bra. Med vatten så kommer surt regnvatten in i betongen som sänker betongens pH och vatten kan också transportera in t.ex klorider. Betongen fräts sönder och armeringen börjar rosta när alkaliteten i betongen sjunker och det är vattnets fel. Hade det inte varit för vatten så hade konstruktionerna hållit i hundratals år.

Fördelar som uppstår efter en betongimpregnering är

Betongkonstruktionen blir mindre smutsig, vatten transporterar in fukt i underlaget. Vattnet tar med sig smuts på sin väg in i betongen och genom att minska fukttransporten in i underlaget så minskar också nedsmutsningen.

Torra konstruktioner drabbas heller inte av påväxt av alger, mossa eller lavar i samma utsträckning som våta konstruktioner.

Hur vet man att impregneringen trängt in som den skall i betongen?

När  man vill kontrollera inträngningen av betongimpregneringen så brukar man borra ut borrkärnor som sedan skickas på analys. På så sätt kan man säkerställa att impregneringen trängt in som man vill. Det är dock så att ju bättre betongkvalitet man använder, desto mindre kommer inträngningsdjupet att bli av impregneringen.

Kvalitetskontroll – egenkontroll och dokumentation

Kvalitet är viktigt och alla betongimpregneringar skall ha en väl genomarbetat kvalitetskontrollprogram innan arbetet påbörjas. Det här är viktiga saker för hela konstruktionen och det är viktigt att säkerställa att impregneringsjobbet görs korrekt direkt.

Var lugn, vi hjälper dig genom djungeln av regler och produkter!

Vattentorn med betongimpregnering

Betongimpregnering kompletteras ofta med klotterskydd

Eftersom betongimpregnering och klotterskydd ofta appliceras som system och på samma ytor så är det ett naturligt förekommande arbetsmoment för oss på Klotterkonsulten AKS. Vi i Sverige arbetar med olika tester och prov som impregneringarna måste klara och vara godkända enligt för att få användas på exempelvis Trafikverkets konstruktioner, detta har blivit branschnorm för betongimpregningar och metoden att applicera produkten. Vanliga förekommande godkännande är exempelvis VV-AMA Anläggning 10, Bro – 2004 samt EN-1504-2. Vill du veta mera om ytbehandling av betong så tveka inte att kontakta oss.

Referensobjekt inom betongimpregnering:

Vägbroar med betongimpregnering
PEAB
JM
SVEVIA

Klotterkonsulten betongimpregnerar och klotterskyddar Skanskas projekt E45 där nya broar och murar byggs.

Impregnering av ca 160st broar i hela Värmland för Trafikverket – beställare är Peab anläggning. Impregneringsarbetet utförs av Klotterkonsulten AKS

För att kunna bygga Kv Snöflingan i Stockholm så var man tvungen att göra en betongtunnel över Drottningsholmsvägen, tunneln betongimpregnerades av Klotterkonsulten AKS för JM.

Klotterkonsulten AKS impregnerar nya betongkonstruktioner för Svevia på nya delen av riksväg 40 mellan Borås och Jönköping. Efter impregnering så klotterskyddas konstruktionerna.