020-364040 [email protected]

Nu står det klart att Klotterkonsulten AKS ska utföra betongimprgegnering av 350st broar som tillhör Trafikverket.

Betong kan tyckas vara något som är helt permanent, men utan underhåll så förkortas livslängden avsevärt.

Trafikverket är måna om sina investeringar, infrastruktur är viktigt för Sverige och att få konstruktionerna att överleva så lång tid som möjligt spar enorma summor pengar för skattebetalarna.

Klotterkonsulten AKS har impregnerat betongkonstruktioner sedan 1999 och är idag en av de större aktörererna inom denna nisch.

Klotterkonsulten AKS team i Södermanland är de som kommer att ombesörja att detta uppdrag utförs. Arbetet kommer att utföras under 2020 och 2021.

”Betong utsätts för olika påfrestning som bryter ned konstruktionerna. Saltvatten och surt nedfall från regn är några saker. Genom att impregnera betongen skapas en skyddande hinna i betongen som håller den skadliga fukten borta.

Klotterkonsulten AKS arbetar med de senaste teknikerna inom behandling av betong och följer alltid gällande normer och regler avseende produkterna och utförandet”