020-364040 [email protected]

Med jämna mellanrum gör vi på Klotterkonsulten AKS rapporter om hur klottersanerings´s branschen utvecklar sig i olika städer.

Denna gång har vi undersökt trender och tendenser inom klottersaneringen i Göteborg.

Enligt vår uppfattning är Göteborg en av de städer som drabbas av klotter i en ökande omfattning. Vi tycker oss tydligt se trender att klottret ökar i framför allt de centrala delarna av Göteborg. Våra klottersanerare får stadigt ökat antal arbetsuppgifter att lösa. Men även stadsdelen ”Majorna” är hårt åtsatt av klottrare.


Framför allt två faktorer spelar in när det gäller ökat antal uppdrag till just Klotterkonsulten AKS inom klottersanering i Göteborg.

Dels upplever vi att klottret ökargenerellt, det finns storklottrare i Göteborg som orsakar mycket skadegörelse.

Dels upplever vi att beställare i allt högre grad vill lägga klottersaneringsuppdragen på profesionella klottersaneringsföretag som vårt. Tidigare lät man kanske fastighetsskötare eller lokalvårdare försöka ta bort klottret.

Förebyggande arbete mot klotter i Göteborg

Man kunde önska mer av kommunen och hur de använder sina ekonomiska medel för att bekämpa klottret. Det kan vi skriva en hel uppsatts om, men det hjälper inte kortsiktigt, så det kan få bli ett annat inlägg.

Polisen skulle man också önska ökade insattser utav, skadegörelsebrottet klotter skapar stora ekonomiska förluster för fastighetsägare. Kostnader som såsmåningom hyresgästerna får betala. Tyvärr prioriteras nog just detta brott eller uppdrag bort av polisen då de har väldigt mycket att göra i övrigt i Göteborg.

Klottersanering är en ganska onödig kostnad – samtidigt kan man aldrig acceptera att klottret får finnas kvar. Klotter skapar otrygghet och förslumning av områden. Något som påverkar många medborgare och besökare.

Trender hos fastighetsägare för att förebygga klotter.

Klotterskydd är något som nästan alla som drabbas av klotter känner till idag. Men många vet inte att det finns flera olika typer av klotterskydd, vart och ett med sina fördelar för olika situationer. Nu förändras den situationen.

Klotterskydd är ett av de verktyg som Göteborgs fastighetsägare i allt större utsträckning tar hjälp utav.

”Mera kunniga fastighetsägare än tidigare, nu väljer man mera aktivt klotterskydd.”

I takt med att kunskapen och förståelsen om vad som kan uppnås genom att använda det som vi kallar för designade klotterskydd så blir staden mer och mer välskyddad.

Trenden visar att fastighetsägarna som primärt är våra kunder väljer mera påkostade klotterskydd för att nå vinster iform av bättre funktion, minskade estetiska avtryck och längre hållbarhet.

Men fastighetsägarna minskar också risken att drabbas av klotter genom att de snabbt anlitar klottersanering, ökar belysning och att göra klotterbenägna ytor mindre åtkomliga.

Fastighetsägarna har också i allt högre grad kommit att uppskatta klotterförsäkring som ett sätt att bekämpa klotter.

Klotterförsäkring – alltså Klotterkonsulten AKS system för att effektivt, billigt och enkelt hålla rent på fastigheter ökar med många nya avtal varje vecka.

Göteborg har anammat det smarta sättet att sköta klottersaneringen av fastigheter. Den trenden delar man med övriga Sverige.

Vad tror vi om framtidsutvecklingen i Göteborg och hur man som fastighetsägare ska agera om man drabbas av klotter?

Sålänge det inte tas krafttag mot klottrare i Göteborg och att politikerna kan enas om att klotter samt klottersanering är ett reellt bekymmer för boende i Göteborg, så är utsikterna för en radikal minskning av klotter nog besvikande låga. Utsikterna till mera resurser hos polisen verkar heller inte så stora.

Som enskild fastighetsägare så hjälper man sig själv bäst genom att undvika att drabbas av klotter (vi kan gärna komma med goda råd), näst efter det så kan man applicera anpassade klotterskydd på ytor som riskerar att drabbas av klotter. På så sätt ligger man ialla fall ett steg före klottraren.

Sedan gäller det att snabbt sanera klotter om man drabbas!

Snabb sanering minskar klottrarens motivation.

Genom att snabbt radera budskapet så minskar motivationen, de har trotts allt betalat för klotterfärgen samt riskerat att åka fast. Om de inte får glädjen av att synas så väljer de med tiden en annan plats eller ger upp.

Vill du snacka mera om klotter, klottersanering eller klotterskydd i Göteborg?

Tveka inte att ringa vår trevliga kundtjänst som snabbt hjälper dig till rätt person. Du når oss på 020-364040