020-364040 [email protected]

Någon har klottrat och någon har överklottrat……

Någon har försökt dölja den första klottrarens budskap genom att klottra över.

Detat var synen som mötte en fastighetsägare i Örebro Centrum under torsdagen. ”AIK” och andra taggar hade satts på sockeln till en affärsfastighet i de centrala delarna av Örebro.

Från anmälan till kundtjänst tog det inte många minutrar så var klottret historia och affärsinnehavaren slapp ha fult klotter utanför sin entré.

Man brukar säga att klotter föder klotter, men vanligtvis så brukar klottrarna inte måla över varandras budskap som denna gång.

Snabb sanering är bästa motmedlet mot klotter, det minskar klottrarens motivation och minskar risken för mera klotter i framtiden.