020-364040 [email protected]

Vi på Klotterkonsulten AKS arbetar för att du ska få så lite bekymmer med klotter som möjligt.

Klottrare tar inte nödvändigtvis paus bara för att det blir vinter, de är verksamma året runt.

Vissa fasadmaterial och klotter är helt olämpliga att sanera när det råder kall väderlek, därför avråder vi dig ibland att sanera klotter när det är kallt eller ska bli kallt.

Fukt i fasader kan leda till långt värre skador än vad klottret i sig självt är, det skulle ju vara tråkigt att byta ett problem mot ett betydligt värre. Speciellt när det är onödigt och lätt kan undgås.

Som din klottersanerare och experter är det vårt ansvar att guida dig till bästa lösningen.

Sönderfrysta fasader eller klotter som inte blir så bra sanerade som de skulle kunna bli vid varmare väderlek är inget roligt.

Det är därför som vi den här årstiden avvaktar med vissa saneringar.

Ring oss gärna så berättar vi mera, naturligtvis sanerar vi också om du absolut vill och godkänner riskerna som det kan medföra.

Med vänliga hälsningar // ditt team på Klotterkonsulten AKS

”Omtänksam klottersanering”