020-364040 [email protected]

Skanska beställer betongimpregnering och klotterskydd av nya spårvägen Lund  – ESS

Klotterkonsulten AKS i Malmö vinner Skanskas upphandling om betongimpregnering och klotterskydd av nya konstruktioner som ska uppföras i samband med byggnationen av den nya spårvägen genom Lund.

I projektet så skall betongkonstruktionerna skyddas mot vatteninträngning och kloridinträngning så att betongkonstruktionerna får en förlängd livslängd. Efter betongimpregnering skall alla ytor klotterskyddas så att framtida klotterattacker lättare kan saneras.

Med betongimpregnering och klotterskydd så kommer beställaren få ett minskat framtida underhåll på sin nya anläggning och det sparar såväl miljö som plånbok.

Vi tackar Skanska för visat förtroende.

Klotterkonsulten AKS är Sveriges ledande rikstäckande klottersaneringsföretag, i produktportföljen finns tjänster inom klottersanering, klotterskydd, betongimpregnering och klotterförsäkringar.

För mer information om just detta uppdrag ring gärna Jan Persson på telefon 0735-164045