020-364040 [email protected]

Är du också i behov av klottersanering i Jönköping?

Tyvärr har vårt samhälle blivit så att det ofta inte är frågan om man råkar ut för klotter, utan mera när det kommer att ske.

Klotterkonsulten AKS är Sveriges enda rikstäckande klottersaneringsföretag, i Jönköping har vi funnits i många år och CA Fastigheter är ett av de företag som vi hjälper i kampen mot klotter på deras fastigheter.

För den mest lyckade klottersaneringen så behöver klottersanerings´s entreprenören och fastighetsägaren samarbeta om en effektiv plan att hålla skadeverkningarna av klotter på en så låg nivå som möjligt. Det är också så som vi på Klotterkonsulten Anti Klotter System jobbar, ett nära samarbete gör att vi lär känna kundens förväntningar och prioriteringar och att vi kan leverera en klottersaneringstjänst som passar.

Klottret i Jönköping har gått i vågor, en del fastigheter råkar värre ut för klotter och behöver klottersaneras mer än andra. Då kan det vara en god idé att titta närmare på förebyggande klotterskydd och ondra åtgärder som minskar skadeverkningen av klotter och som också minskar klottrarens motivation.

Är du i behov av klottersanering eller vill du lära dig mera om klotterskydd så ring gärna vår rådgivare i Jönköping som heter Michael Gentoft. Du når honom på telefon 0733 346646