020-364040 [email protected]

En mer försiktigare klottersanering

Under vintertid är vi på Klotterkonsulten AKS mer försiktiga när det kommer till klottersanering. När vatten används vid klottersanering på till exempel en fasad kan det frysa vilket resulterar i att skador uppstår på sugande fasadmaterial. Vatten som fryser expanderar hela 10% och kan spjälka sönder fasader av puts eller tegel.

Vid klottersanering under kyla och frost blir vattnet alltså stående i fasadmaterialets microsprickor (små små tunna sprickor som finns i de flesta sugande fasadmaterial). Vilket slutar i att vattnet fryser och sprickan expanderar, nästa gång som processen upprepas så spjälkas fasadmaterialet sönder ytterligare lite grann. Till slut går materialet sönder och skadan blir kostsam att åtgärda.

Även klotterborttagningsmedlen fungerar sämre när det är kallt ute. Det är själva medlet som fungerar långsammare i kyla vilket kan leda till att effekten och resultatet av klottersaneringen blir ibland sämre. Vid tillräckligt låg temperatur så slutar effekten helt av klotterborttagningsmedlet.

Vi kan hantera klottersanering under alla förhållanden

Klotterkonsulten AKS har arbetat med klottersanering sedan 1999 och är idag ett av landets största klottersaneringsföretag. Som vi många vet är vädret inte alltid det bästa i norden. Vi måste förhålla oss extra mycket när det kommer till kyla och klottersanering.

Allt för ofta kan man i Sverige se att klottersanering utförts på känsliga material under frostperioder. Även om vintertiden hindrar oss att hantera klottersanering så finns det perioder då det är möjligt. Det går att kontrollera fasadens temperatur för att se om klottersanering går att genomföra.

Du är alltid välkommen att kontakta oss på vår kundtjänst telefon 020-364040 eller via mail: [email protected] Besök även vår Facebooksida för att läsa mer om vad vi gör om dagarna!

Här kan du läsa mera om klottersanering