020-364040 [email protected]

Många känner till att vi är lite restriktiva med klottersanering under vintertid.

Anledningen till att vi är försiktiga med klottersanering under vintertid är att det kan uppstå skador på sugande fasadmaterial om vatten fryser inne i fasaden. Vatten som fryser expanderar och kan spjälka sönder fasader av exempelvis puts eller tegel.

Dessutom så fungerar klotterborttagningsmedlen sämre när det är kallt ute, så effekten och resultatet av klottersaneringen blir ibland sämre.

Klotterkonsulten AKS har arbetat med klottersanering sedan 1999 och vi är idag ett av landets största klottersaneringsföretag. Vi som bor i norden behöver förhålla oss extra mycket till vädrets makter när det gäller klottersanering, klottersaneringen syftar ju till att lösa ett problem och inte skapa nya problem.

Klottersanering vintertid kan bli en kostsam affär.

Allt för ofta kan man i Sverige se att klottersanering utförts på känsliga material under frostperioder. Vatten som fryser inne i materialet. Vatten som fryser expanderar ganska precis 10%.

När man klottersanerar när det är kallt blir vatten stående i exempelvis fasadmaterialets microsprickor (små små tunna sprickor som finns i de flesta sugande fasadmaterial). Där fryser vattnet och sprickan expanderar, nästa gång som processen upprepas så spjälkas fasadmaterialet sönder ytterligare lite grann.

Till slut så går materialet sönder och skadan blir kostsam att åtgärda.

Klotterkorttagningsmedel fungerar också sämre i kall väderlek.

Klotterborttagningsmedlen som våra saneringstekniker arbetar med fungerar långsammare i kall väderlek, därför tar klottersanering längre tid när det är kyligt ute. Vi tillräckligt låg temperatur så slutar effekten helt av klotterborttagningsmedlet.

Men även om det vissa dagar kanske känns långt borta så har vi med jämna mellanrum perioder då klottersanering vintertid är möjlig.

Om vi till exempel talar om hus så finns det ofta ett värmeläckage från huset ut genom fasaderna, det innebär att fasaderna är lite varmare än omgivande temperatur. Genom att kontrollera fasadens temperatur så kan man avgöra om klottersanering är möjlig. Vi går också mot varmare sässong för var dag som går, med jämna mellanrum så tillåter vädret klottersanering.

Vill du veta mera om klottersanering så tveka inte att kontakta oss för vidare information. Du når oss lättast via vårt gratisnummer 020-364040.

Vill du läsa mera om klottersanering så kan du göra det här: Klottersanering