020-364040 [email protected]

Klotterkonsulten AKS är förmodligen det enda företaget i landet som har jour klottersanering.

klotterjour rycker ut på skola

Klottersaneringsjour rycker ut till skola i Stockholm

Idag har vi sanerat en skola i Stockholm från angrepp mot personer och från hakkors.

Genom att sanera redan idag söndag så undviker skolan att elever och personal behöver se klottret.

Om du har behov av klottersanering när din ordinarie lösning inte klarar av det eller är tillgänglig så tveka inte att höra av dig till oss. Du når oss dygnet runt på 020-364040.