020-364040 [email protected]

LuleåBrå har på uppdrag av Kommunstyrelsen tagit fram ett handlingsprogram för att minska klotter och skadegörelse.

Programmet bygger på fem angreppssätt: påverka, beivra, sanera och försvåra, möjliggöra graffiti och samordna. Tillsamman utgör det en helhet som ställer krav på samverkan och samplanering.